BRL 2601 "Cement" ter visie

17.01.2022

De conceptversie van BRL 2601 “Cement” is ter kritiek gepubliceerd.

De kritiekperiode loopt tot en met 13 februari 2022.

Uw kritiek kunt u aanleveren op onderstaand commentaarblad en mailen naar Theo Klootwijk. 

Download:

- BRL 2601 Kritiekversie
- Certificaatlayout BRL 2601
- Commentaarblad

De kritiekperiode voor deze BRL is voorbij.


SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners