Het na-isoleren van bestaande spouwmuren (BRL 2110)

KOMO procescertificaat

Nummer SKGIKOB.011032.03.NL
Bedrijf Spouwmuurisolatie Noord, handelsnaam van FBF groep Geveltechniek BV
Ambachtswei 8
8501 XA Joure
Tel: +31 (0)513 413 795
E-mail: info@fbfgroep.nl |  Website: www.spouwmuurisolatienoord.nl
Afgiftedatum 19-01-2021
Vervaldatum 20-02-2024
Scope URL 28-101, URL 28-102
 


Bekijk kwaliteitsverklaring