Het na-isoleren van bestaande spouwmuren (BRL 2110)

KOMO procescertificaat

Nummer SKGIKOB.011037.01.NL
Bedrijf V.I.C. Vink Isolatie Culemborg BV
Textielweg 4
4104 AM Culemborg
Tel: +31 (0)345 476 611
E-mail: info@vic-isolatie.nl |  Website: www.vic-isolatie.nl
Afgiftedatum 22-05-2018
Vervaldatum 22-05-2023
Scope URL 28-101, URL 28-102
 


Bekijk kwaliteitsverklaring