Het na-isoleren van bestaande spouwmuren (BRL 2110)

KOMO procescertificaat

Nummer SKGIKOB.011023.01.NL
Bedrijf Neuhof-Haans Spouwmuurisolatie BV
Windmolenbosweg 3
6081 PE Haelen
Tel: +31 (0)475 592 041
E-mail: info@neuhofhaans.nl |  Website: www.neuhofhaans.nl
Afgiftedatum 22-05-2018
Vervaldatum 22-05-2023
Scope URL 28-101, URL 28-102
 


Bekijk kwaliteitsverklaring