Het na-isoleren van bestaande spouwmuren (BRL 2110)

KOMO procescertificaat

Nummer SKGIKOB.010996.01.NL
Bedrijf Van de Bunt Isolatietechniek BV
Goorsteeg 15
3882 LE Putten
Tel: +31 (0)341 745 064
E-mail: info@vandebuntisolatie.nl |  Website: www.vandebuntisolatie.nl
Afgiftedatum 22-05-2018
Vervaldatum 22-05-2023
Scope URL 28-101, URL 28-102, URL 28-104
 


Bekijk kwaliteitsverklaring