Procescertificatie

Een procescertificaat ondersteunt de directievoering en de kwaliteitsborger van een bouwproject. U toont er mee aan onafgebroken aan de eisen in specifieke beoordelingsrichtlijnen te voldoen. Dat vermindert de risico’s op fouten en faalkosten en met de Wet kwaliteitsborging op komst is dat een hele zorg minder. Wie een bedrijf met procescertificaten inschakelt weet dat het voldoet aan expliciete kwaliteitseisen, zijn eigen kwaliteit bewaakt en bijbehorende processen controleert.

Goed bouwen begint bij SKG-IKOB

CO-certificering

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame monteurs werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen uitvoeren. De Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000-25 is de basis voor CO-certificering. Deze BRL is van toepassing voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan verbrandingstoestellen met een vermogen tot 100 kW. Het gaat om het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en verbrandingsluchttoevoer- of rookgasafvoervoorzieningen. 


 

Welke processen certificeren wij?

Ontwerpen, installeren en onderhouden van het gasverbrandingstoestel
BRL 6000-25 |

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
- Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl

Metselen, lijmen, voegen en aanpalende werkzaamheden

Bij metselen, lijmen, voegen, verankeren en hydrofoberen komt het aan op een correcte toepassing van de juiste producten en materialen. Een procescertificaat bevestigt dat de certificaathouder dit werk conform de verwerkingsrichtlijnen uitvoert. Tezamen met de vastgelegde kwaliteitscontrole van de verwerker kan de kwaliteitsborger de certificaten gebruiken als bewijs van geleverde kwaliteit.

Overige links

Welke processen certificeren wij?

De realisatie en instandhouding van stapelbouwconstructies
Metselwerkconstructies
Lijmwerkconstructies
Voegen metselwerk
Verlijmen gevelstenen
Keramische lijmwerkconstructies
Aanbrengen renovatieankers
Hydrofoberen gevels
Reiniging van gevels van steenachtige materialen

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

- Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl

Montage van gevelelementen

Montage van gevelelementen is gespecialiseerd werk in de bouw dat nauw luistert. Een procescertificaat geeft onderscheid én geeft de klant meer zekerheid over de te leveren kwaliteit. Het certificaat wordt afgegeven aan bedrijven met bewezen deskundigheid en montagekwaliteit. Tezamen met de vastgelegde kwaliteitscontrole van de verwerker kan ook de kwaliteitsborger het certificaat gebruiken als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Kunststof ramen en deuren

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl

Betonreparatie

Bij het repareren, versterken en beschermen van beton is niet alleen de aanpak maar ook het gebruik van de juiste specialistische materialen essentieel. Met dit procescertificaat bekrachtigt de certificaathouder de betrouwbaarheid en de kwalitatief hoogstaande uitvoering van zijn werk. Dit certificaat én de kwaliteitscontrole door de verwerker is voor de kwaliteitsborger bruikbaar als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Technisch repareren en beschermen beton
Constructief repareren en versterken beton

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Erik Kampman - e.kampman@skgikob.nl

Luchtdicht bouwen

Op weg naar energiezuinig bouwen is luchtdichtheid een belangrijk en actueel speerpunt in de nieuwbouw en renovatie. Wie beschikt over het procescertificaat Luchtdicht bouwen geeft blijk van vakmanschap om dit gespecialiseerde werk optimaal uit te voeren. Dit certificaat én de kwaliteitscontrole door de verwerker kan de kwaliteitsborger tevens gebruiken als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Aanbrengen producten luchtdicht bouwen
Luchtdichtheidsmeting

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl

Isolatie

Woningen en gebouwen leveren betere energieprestaties na hoogwaardige isolatie van dak, vloer en spouwmuur. SKG-IKOB certificeert processen die de zekerheid over de kwaliteit van dit werk onderstrepen. Voor de kwaliteitsborger is de vastgelegde kwaliteitscontrole van de verwerker en het certificaat bruikbaar als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Na-isoleren van beganegrondvloeren
Bodembedekking
Thermisch isoleren van vloeren, gevels en hellende daken
|
Timberframe

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- René Hagenouw - r.hagenouw@skgikob.nl

Afbouwwerkzaamheden

SKG-IKOB certificeert diverse werkzaamheden in de afbouw. In de procescertificaten staat precies omschreven waaraan het werk van de uitvoerende bedrijven moeten voldoen. Met deze certificering kunnen afbouwbedrijven zich extra onderscheiden. Deze certificaten én de eigen kwaliteitscontrole van de bedrijven kan de kwaliteitsborger gebruiken als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking
Montage systeemwanden en -plafonds
Spackspuitwerk
Stukadoorwerk

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ferdinand Luigjes

Bouwtechnische diensten

Voor een aantal bouwtechnische diensten zijn strikte spelregels geformuleerd in procescertificaten voor het meten van trillingen en bouwkundige vooropnamen. De meerwaarde van deze certificaten is de zekerheid voor de opdrachtgever over de zorgvuldigheid van de werkzaamheden en de volledigheid van de rapportage. De certificaathouder kan zich ermee onderscheiden.

Welke processen certificeren wij?

Meten van trillingen
Bouwkundige vooropname

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Jaap Vermeer - j.vermeer@skgikob.nl

Hellende daken

Voor al het werk voor een goede dakconstructie met uiteenlopende dakbedekking geeft SKG-IKOB het procescertificaat Dakdekken hellende daken af. Ook certificeren wij het aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies. De specifieke BRL-en geven dakdekkers exacte informatie waaraan een duurzaam en deugdelijk eindresultaat moet voldoen waarop de opdrachtgever kan vertrouwen.

Welke processen certificeren wij?

Dakdekken hellende daken / Aanbrengen van schubvormige dakbedekkingen
Dakdekken met Betonpan
Dakdekken met Keramische pan
Leien van vezelcement
Natuursteenleien in de Maasdekking
|
Keramische en betonnen leipannen
Natuursteenleien in de Maasdekking op monumenten
BRL 1513-9 |
Zink, koper en loden dak
Zink en koper
Lood
Zink, koper en lood op monumenten

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Berry Blaak - b.blaak@skgikob.nl

Energieprestatie

De BRL9500 biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te laten certificeren voor de werkzaamheden die leiden tot het opstellen van een energieprestatie-rapport van gebouwen waarin de energieprestatie van een gebouw is vastgelegd. Deze energieprestatie moet op verschillende momenten worden vastgesteld, bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning, bij oplevering en in het kader van verkoop of verhuur. In alle gevallen geldt dat dit rapport slechts kan worden afgegeven door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD certificaat, afgegeven op basis van de BRL9500.

De aanleiding voor de wijzigingen van de BRL9500 versie 2020 is de nationale implementatie van een nieuwe set Europese normen voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, de NTA8800. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) geldt zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen, voor woningen én utiliteitsgebouwen. De wijziging van de kwaliteitssystematiek die als gevolg van de NTA8800 nodig was, is tevens gebruikt om de richtlijn aan te laten sluiten bij de eisen die de overheid stelt aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen, de wens van de overheid het aantal regelingen te beperken, en overige door de markt en overheid gewenste wijzigingen en verbeteringen.

Welke processen certificeren wij?

Energieprestatie woningen en woongebouwen
BRL 9500-W (Basis en/of detailmethode) |
Energieprestatie utiliteitsgebouwen
BRL 9500-U (Basis en/of detailmethode) |

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl

Straatwerk

Veel wegen, straten en pleinen in ons land kenmerken zich door oerhollandse duurzame verharding. Met het procescertificaat Straatwerk tonen aannemers aan dat zij voldoen aan de eisen voor dit werk inclusief de fundering, aansluiting op gebouwen, putten en kolken en overige inrichtingselementen. 

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl

Kwaliteitsborging

Doel van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat de bouwkwaliteit verbetert en de positie van de consument versterkt. Met de Wkb zijn aannemers 20 jaar lang volledig verantwoordelijk voor alles dat zij bouwen. De werkwijze van de kwaliteitsborger en de aannemer certificeert SKG-IKOB op basis van twee verschillende KOMO-procescertificaten.

Overige links

Wat wij certificeren

Kwaliteitscontrole door de Bouwer

Wat houdt de BRL 5019 in, Kwaliteitsborging voor het bouwen?

Met de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) controleren onafhankelijke kwaliteitsborgers het bouwwerk op wettelijke eisen.


De BRL 5019 - Kwaliteitsborging voor bouwen vormt de basis waarop organisaties zich door SKG-IKOB kunnen certificeren. Deze BRL5019 is een belangrijk onderdeel van het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK). Dit is een instrumentaanbieder waarmee de kwaliteitsborger in staat wordt gesteld om nieuwbouwprojecten te controleren op het voldoen aan Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl), mogelijk aanwezige risico's bij het bouwen en het uiteindelijk vaststellen van de bouwkwaliteit.

Bent u kwaliteitsborger? Dan gaat u volgens de Wkb controleren of de bouwer volgens de omgevingsvergunning de activiteit bouwen goed uitvoert. Dit doet u onder andere door op gestructureerde wijze tijdens de uitvoering toezicht te houden.
Bij oplevering van het project ontvangt de opdrachtgever de getekende eindverklaring dat het bouwwerk voldoet aan het Bbl. Dit verzekert de opdrachtgever ervan dat het bouwwerk voldoet aan de eisen (Bbl) die gesteld zijn aan het bouwwerk.

Wilt u ook als kwaliteitsborger aan de slag? Neem contact op met de heer A. Boele, a.boele@skg-ikob.nl en/of vraag hier een voorstel aan om gecertificeerd te worden met de BRL5019.

Wat houdt de BRL 5029 in, Kwaliteitscontrole door de Bouwer?

Het KOMO BRL 5029 certificaat dat SKG-IKOB uitgeeft helpt de aannemer met het managen van zijn aansprakelijkheid. Het optimaliseert de samenwerking tussen de aannemer en de kwaliteitsborger. Want gecertificeerde bouwbedrijven controleren hun kwaliteit zelf op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier.
Als u aannemer bent dan toont u aan dat het project volgens de voorschriften in het Bouwbesluit is uitgevoerd. U werkt met een instrument voor kwaliteitsborging dat door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt toegepast. Dit marktmechanisme zal tot een hoger kwaliteitsniveau leiden.

Wilt u gaan proefdraaien in de nieuwe rol? Hier leest u meer over de pilot-versie van de BRL 5029. U kunt deze nu gratis downloaden.

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Alexander Boele - a.boele@skgikob.nl

Steenstrips

SKG-IKOB certificeert het proces van verlijmen van steenstrips op bouwdelen. Het op locatie verlijmen van steenstrips is een proces dat met de nodige borgpunten de kwaliteit en duurzaamheid kan bieden die door opdrachtgevers en overheid verlangd wordt. Bij het verlijmen is het van belang dat er een uitspraak gedaan kan worden over de duurzame bevestiging van de strips.

Welke processen certificeren wij?

Attest-met-productcertificaat: gelijmde strips
Procescertificaat voor het in-situ aanbrengen van strips d.m.v. verlijming
|

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- René Hagenouw - r.hagenouw@skgikob.nl

VvE en MJOP

Met het VvE certificaat toont de VvE aan dat het bestuurlijk goed functioneert en de basiskwaliteit en het onderhoud van het pand op orde heeft. Gecertificeerde VvE’s tonen ook aan dat zij over een Meerjaren Onderhoudsplan beschikken. SKG-IKOB certificeert op basis van meerdere BRL’s. De BRL 5016 regelt de professionaliteit van de beheerder van een Vereniging van Eigenaars. Wij certificeren ook marktpartijen om conform de BRL 5021 woningen te keuren.

Wat wij certificeren

Beheerders van Vereniging van Eigenaars
Algemene Woning Keuring

Wat houdt de BRL 5016 in, Beheerders van Vereniging van Eigenaars?

De BRL 5016 regelt de professionaliteit van de beheerder van een Vereniging van Eigenaars. Het door SKG-IKOB gecertificeerde proces gaat over de organisatie, de interne bedrijfsvoering van de beheerder, het beheer van Verenigingen van Eigenaars, de eisen rond gemeenschappelijke (bouw)delen van de VvE’s en het onderhoud ervan. Met deze BRL en het er aan gekoppelde productcertificaat geven certificaathouders derden inzicht in de kwaliteit van hun organisatie.

Wat houdt het VvE Belang Onderhoudscertificaat in?

Dit VvE Belang Onderhoudscertificaat wordt door SKG-IKOB afgegeven als de VvE kan aantonen dat er geen achterstallig onderhoud is en er voldoende middelen in kas zijn om in de eerste vijf jaar het geplande onderhoud uit te voeren. Dit budget kan een combinatie zijn van de reserves van de VvE plus de maandelijkse VvE-bijdrage.
Een VvE komt in aanmerking voor dit keurmerk als ze een goede MJOP heeft, inclusief een kostenbegroting met een looptijd van minimaal tien jaar.

Ook aan enkele administratieve verplichtingen moet worden voldaan. Zoals inschrijving bij de KvK, de bankrekening(en) op naam van de VvE, jaarlijkse vergadering, jaarrekening, begroting en een goede opstalverzekering. Als er achterstanden ontstaan die niet op tijd worden ingelopen, kan de VvE het keurmerk kwijtraken.

Wat houdt de BRL 5021 in, Algemene Woning Keuring?

Als landelijk erkende keuringsstandaard voor woningen en (delen van) woongebouwen draagt de Algemene Woning Keuring (AWK) bij aan een hoge kwaliteit van de woningvoorraad. De methodiek is tot stand gekomen op initiatief van 21 gemeenten. Het resultaat is een landelijk erkende keuringssystematiek met eenduidige en objectieve toetsingscriteria.

Het certificaat is bedoeld voor keuren van woningen door architecten-, ingenieurs-, (bouw)adviesbureaus en makelaars, en wordt verstrekt door SKG-IKOB. Met de AWK-systematiek op basis van de BRL 5021 brengen zij de bouwkundige staat van bestaande woningen en woongebouwen of delen ervan op dezelfde manier in beeld.
Opdrachtgevers hebben met de AWK een onderling vergelijkbaar keuringsinstrument en de garantie dat de uitkomsten van de meerjarenplanning correct en onderling vergelijkbaar zijn.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Algemene Woning Keuring - Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl
Beheerders van VvE’s - Jaap Vermeer - j.vermeer@skgikob.nl

Huisvesting

Een goede en prettige woonomgeving is essentieel voor de kwaliteit van leven. We brengen immers een groot deel van ons leven thuis door. SKG-IKOB biedt gerichte certificering voor de verhuur van woningen.

Wat wij certificeren

Verhuren van onzelfstandige woonruimte
Keurmerk SNF
Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten |
Keurmerk Leegstandbeheer

Wat houdt de BRL 9905 in, Verhuren van onzelfstandige woonruimte?

Het certificaat voor Onzelfstandige Woonruimte borgt de verhuur van goede en veilige kamers. Diverse marktpartijen formuleerden gezamenlijk de eisen waaraan betrouwbare aanbieders moeten voldoen. In dit procescertificaat zijn ze vastgelegd. Alle gecertificeerde verhuurders voldoen aan dezelfde eisen die door SKG-IKOB objectief worden getoetst conform de BRL 9905. Een potentiële huurder ziet direct aan welke eisen zo’n verhuurder voldoet.

Wat houdt het Keurmerk SNF in?

Als je verantwoordelijk bent voor het huisvesten van arbeidsmigranten, weet je hoe belangrijk het is om een veilige en geschikte woonomgeving te bieden. Dat is waar het Stichting Normering Flexwonen (SNF) Keurmerk in beeld komt. Het fungeert als een kwaliteitsstandaard, die aantoont of je voldoet aan de gestelde normen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar wat is het SNF Keurmerk precies, en wat zijn de voordelen van het hebben van dit keurmerk? Laten we dat samen ontdekken.

Inleiding tot het SNF Keurmerk

Wat betekent SNF Keurmerk?

Het SNF Keurmerk is een certificatieproces dat bepaalt of huisvestingsfaciliteiten voldoen aan bepaalde normen. Het is ontworpen om de kwaliteit en veiligheid van huisvesting voor arbeidsmigranten te waarborgen.

Het belang van het SNF Keurmerk

Het bezitten van het SNF Keurmerk toont aan dat je inzet toont om uitstekende huisvestingsvoorwaarden te bieden aan je werknemers. Dit verhoogt niet alleen de tevredenheid en het welzijn van je werknemers, maar draagt ook bij aan de algemene reputatie van je bedrijf.

SNF Keurmerk Eisen - Wat je moet weten

Kwaliteitsstandaarden voor huisvesting

Het SNF Keurmerk stelt duidelijke eisen aan de kwaliteit en veiligheid van de huisvesting. Dit omvat aspecten zoals sanitaire voorzieningen, brandveiligheid en algemene leefomstandigheden.

Veiligheidsnormen en sanitaire voorzieningen

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de brandveiligheid. Het is belangrijk dat er voldoende brandmelders en nooduitgangen zijn. Ook moet de woning voorzien zijn van voldoende sanitaire voorzieningen voor alle bewoners.

Brandveiligheidseisen

Het voldoen aan brandveiligheidseisen is een essentieel onderdeel van de SNF-normen. Dit zorgt voor de veiligheid van de bewoners in geval van een brand.

Periodieke inspecties en rapportages

Om de kwaliteit te waarborgen worden er regelmatige inspecties uitgevoerd. Deze controle, die nu 100% is, vindt jaarlijks plaats en elk bedrijf wordt gecontroleerd. Er wordt een dossier aangemaakt voor elke locatie, waarin dynamisch wordt gewerkt door de ondernemingen en inspecteurs. Rapportages, opmerkingen, corrigerende maatregelen e.d. worden online in de dossiers verwerkt.

Is SNF Keurmerk verplicht?

Voordelen van het voldoen aan de SNF Keurmerk Eisen

Hoewel het SNF Keurmerk niet verplicht is, zijn er vele voordelen aan het voldoen aan deze normen. Het verbetert niet alleen de kwaliteit van het leven van je werknemers, maar het kan ook bijdragen aan de reputatie van je bedrijf.

Consequenties van het niet voldoen aan de normen

Het niet voldoen aan de SNF-normen kan leiden tot sancties, waaronder het verlies van het keurmerk. Dit kan je reputatie schaden en je relatie met je werknemers beïnvloeden.

Hoe verkrijg je het SNF Keurmerk?

Stappen voor het aanvragen van het SNF Keurmerk

Om het SNF Keurmerk te krijgen, moet je een aanvraag indienen bij het SNF. Je moet voldoen aan alle normen, waaronder het doorlopen van een inspectie en het ontvangen van een positieve beoordeling. SKG-IKOB werkt samen met haar partner Bureau Cicero om deze keuring uit te voeren.

Inspectie

Vóór de inspectie vindt een jaarlijkse administratieve inspectie plaats. De volledigheid van het locatieregister wordt hierbij gecontroleerd.

Rapportage

Na de inspectie ontvang je een rapport. Dit rapport toont aan of je aan alle normen voldoet.

Frequentie van de controle

Alle ondernemingen worden jaarlijks gecontroleerd. Afhankelijk van het aantal locaties worden de controles in meerdere periodes opgedeeld.

Ondersteuning door SKG

SKG, een organisatie die trots is op haar SKG Keurmerk, biedt ondersteuning bij het proces om het SNF Keurmerk te verkrijgen. Dit omvat hulp bij het begrijpen van de normen, het voorbereiden op de inspectie en het onderhouden van de normen.

Conclusie - Het belang van het SNF Keurmerk voor jouw onderneming

Het SNF Keurmerk is een belangrijke stap in het verbeteren van de levenskwaliteit van arbeidsmigranten. Het toont aan dat je je inzet voor de veiligheid en het welzijn van je werknemers. Neem voor meer informatie contact op met onze coördinator, Job Penninx. Hij kan je helpen te begrijpen wat deze wijzigingen voor jouw bedrijf betekenen.

Wat houdt het Keurmerk Leegstandbeheer in?

Het doel van het Keurmerk Leegstandbeheer is om de beheerkwaliteit van de leegstand in Nederland te verbeteren. Dit is nodig om bewoners en eigenaren te beschermen. Het keurmerk geeft bewoners, opdrachtgevers en leestandbeheerders duidelijkheid over veilig en verantwoord gebruik van leegstaande panden. Leegstandbeheerders die betrouwbaar, transparant en veilig te werk gaan komen ervoor in aanmerking.

Hier vindt u meer informatie over het Keurmerk Leegstandbeheer.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Job Penninx - j.penninx@skgikob.nl 

Niet gevonden wat u zocht?

Probeer onze slimme filter eens. Hier zoekt u in de website op elk gewenst onderwerp en komt u te weten wat SKG-IKOB hierbinnen doet en weet.

OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Laatste nieuws

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche

Nieuws

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2024 van kracht

16 maart 2023

Op dinsdag 14 maart 2023 is de 1e Kamer der Staten Generaal akkoord gegaan met de invoering van de Omgevingswet - waarin opgenomen de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) – per 1 januari 2024. Hierdoor gaat het systeem van het toezicht op de nieuwbouw verschuiven van gemeenten naar onafhankelijke, gekwalificeerde, kwaliteitsborgers. Kwaliteitborger in de betekenis van de WKB kan men alleen zijn als men gekwalificeerd is door een daartoe door de overheid toegelaten Instrument Aanbieder voor Kwaliteitsborging.

Nieuws

Meer certificeringscapaciteit voor Gasketelwet!

1 november 2022

De beperkte capaciteit bij de certificatie-instellingen heeft een rol gespeeld bij het besluit van de minister om de invoering van de Gasketelwet uit te stellen tot 1 april 2023. Er zijn onvoldoende bedrijven gecertificeerd om per 1 januari 2023 de certificering wettelijk te verplichten, schrijft Hugo de Jonge van Wonen in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Onze collega’s helpen u graag verder

Erik Kampman

Coördinator

Patrick Bart

Sector Coördinator