Procescertificatie

Een procescertificaat ondersteunt de directievoering en de kwaliteitsborger van een bouwproject. U toont er mee aan onafgebroken aan de eisen in specifieke beoordelingsrichtlijnen te voldoen. Dat vermindert de risico’s op fouten en faalkosten en met de Wet kwaliteitsborging op komst is dat een hele zorg minder. Wie een bedrijf met procescertificaten inschakelt weet dat het voldoet aan expliciete kwaliteitseisen, zijn eigen kwaliteit bewaakt en bijbehorende processen controleert.

Goed bouwen begint bij SKG-IKOB

CO-certificering

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame monteurs werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen uitvoeren. De Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000-25 is de basis voor CO-certificering. Deze BRL is van toepassing voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan verbrandingstoestellen met een vermogen tot 100 kW. Het gaat om het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en verbrandingsluchttoevoer- of rookgasafvoervoorzieningen. 


 

Welke processen certificeren wij?

Ontwerpen, installeren en onderhouden van het gasverbrandingstoestel
BRL 6000-25 |

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie over certificatie van deze producten neemt u contact op met:
- Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl

Metselen, lijmen, voegen en aanpalende werkzaamheden

Bij metselen, lijmen, voegen, verankeren en hydrofoberen komt het aan op een correcte toepassing van de juiste producten en materialen. Een procescertificaat bevestigt dat de certificaathouder dit werk conform de verwerkingsrichtlijnen uitvoert. Tezamen met de vastgelegde kwaliteitscontrole van de verwerker kan de kwaliteitsborger de certificaten gebruiken als bewijs van geleverde kwaliteit.

Overige links

Welke processen certificeren wij?

De realisatie en instandhouding van stapelbouwconstructies
Metselwerkconstructies
Lijmwerkconstructies
Voegen metselwerk
Verlijmen gevelstenen
Keramische lijmwerkconstructies
Aanbrengen renovatieankers
Hydrofoberen gevels
Reiniging van gevels van steenachtige materialen

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

- Patrick Bart - p.bart@skgikob.nl

Montage van gevelelementen

Montage van gevelelementen is gespecialiseerd werk in de bouw dat nauw luistert. Een procescertificaat geeft onderscheid én geeft de klant meer zekerheid over de te leveren kwaliteit. Het certificaat wordt afgegeven aan bedrijven met bewezen deskundigheid en montagekwaliteit. Tezamen met de vastgelegde kwaliteitscontrole van de verwerker kan ook de kwaliteitsborger het certificaat gebruiken als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Kunststof ramen en deuren

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl

Betonreparatie

Bij het repareren, versterken en beschermen van beton is niet alleen de aanpak maar ook het gebruik van de juiste specialistische materialen essentieel. Met dit procescertificaat bekrachtigt de certificaathouder de betrouwbaarheid en de kwalitatief hoogstaande uitvoering van zijn werk. Dit certificaat én de kwaliteitscontrole door de verwerker is voor de kwaliteitsborger bruikbaar als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Technisch repareren en beschermen beton
Constructief repareren en versterken beton

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Erik Kampman - e.kampman@skgikob.nl

Luchtdicht bouwen

Op weg naar energiezuinig bouwen is luchtdichtheid een belangrijk en actueel speerpunt in de nieuwbouw en renovatie. Wie beschikt over het procescertificaat Luchtdicht bouwen geeft blijk van vakmanschap om dit gespecialiseerde werk optimaal uit te voeren. Dit certificaat én de kwaliteitscontrole door de verwerker kan de kwaliteitsborger tevens gebruiken als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Aanbrengen producten luchtdicht bouwen
Luchtdichtheidsmeting

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Guido Soontiëns - g.soontiens@skgikob.nl

Isolatie

Woningen en gebouwen leveren betere energieprestaties na hoogwaardige isolatie van dak, vloer en spouwmuur. SKG-IKOB certificeert processen die de zekerheid over de kwaliteit van dit werk onderstrepen. Voor de kwaliteitsborger is de vastgelegde kwaliteitscontrole van de verwerker en het certificaat bruikbaar als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Na-isoleren van spouwmuurisolatie - Algemeen
Na-isoleren van beganegrondvloeren
Bodembedekking
Isolatiefolie
BRL 2114 |
Timberframe

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- René Hagenouw - r.hagenouw@skgikob.nl

Afbouwwerkzaamheden

SKG-IKOB certificeert diverse werkzaamheden in de afbouw. In de procescertificaten staat precies omschreven waaraan het werk van de uitvoerende bedrijven moeten voldoen. Met deze certificering kunnen afbouwbedrijven zich extra onderscheiden. Deze certificaten én de eigen kwaliteitscontrole van de bedrijven kan de kwaliteitsborger gebruiken als bewijs van geleverde kwaliteit.

Welke processen certificeren wij?

Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking
Montage systeemwanden en -plafonds
Spackspuitwerk
Stukadoorwerk

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ferdinand Luigjes

Bouwtechnische diensten

Voor een aantal bouwtechnische diensten zijn strikte spelregels geformuleerd in procescertificaten voor het meten van trillingen en bouwkundige vooropnamen. De meerwaarde van deze certificaten is de zekerheid voor de opdrachtgever over de zorgvuldigheid van de werkzaamheden en de volledigheid van de rapportage. De certificaathouder kan zich ermee onderscheiden.

Welke processen certificeren wij?

Meten van trillingen
Bouwkundige vooropname

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hellende daken

Voor al het werk voor een goede dakconstructie met uiteenlopende dakbedekking geeft SKG-IKOB het procescertificaat Dakdekken hellende daken af. Ook certificeren wij het aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructies. De specifieke BRL-en geven dakdekkers exacte informatie waaraan een duurzaam en deugdelijk eindresultaat moet voldoen waarop de opdrachtgever kan vertrouwen.

Welke processen certificeren wij?

Dakdekken hellende daken / Aanbrengen van schubvormige dakbedekkingen
Dakdekken met Betonpan
Dakdekken met Keramische pan
Leien van vezelcement
Natuursteenleien in de Maasdekking
|
Keramische en betonnen leipannen
Natuursteenleien in de Maasdekking op monumenten
BRL 1513-9 |
Zink, koper en loden dak
Zink en koper
Lood
Zink, koper en lood op monumenten

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Berry Blaak - b.blaak@skgikob.nl

Energieprestatie

De BRL9500 biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te laten certificeren voor de werkzaamheden die leiden tot het opstellen van een energieprestatie-rapport van gebouwen waarin de energieprestatie van een gebouw is vastgelegd. Deze energieprestatie moet op verschillende momenten worden vastgesteld, bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning, bij oplevering en in het kader van verkoop of verhuur. In alle gevallen geldt dat dit rapport slechts kan worden afgegeven door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD certificaat, afgegeven op basis van de BRL9500.

De aanleiding voor de wijzigingen van de BRL9500 versie 2020 is de nationale implementatie van een nieuwe set Europese normen voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, de NTA8800. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) geldt zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen, voor woningen én utiliteitsgebouwen. De wijziging van de kwaliteitssystematiek die als gevolg van de NTA8800 nodig was, is tevens gebruikt om de richtlijn aan te laten sluiten bij de eisen die de overheid stelt aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen, de wens van de overheid het aantal regelingen te beperken, en overige door de markt en overheid gewenste wijzigingen en verbeteringen.

Welke processen certificeren wij?

Energieprestatie woningen en woongebouwen
BRL 9500-W (Basis en/of detailmethode) |
Energieprestatie utiliteitsgebouwen
BRL 9500-U (Basis en/of detailmethode) |

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl

Straatwerk

Veel wegen, straten en pleinen in ons land kenmerken zich door oerhollandse duurzame verharding. Met het procescertificaat Straatwerk tonen aannemers aan dat zij voldoen aan de eisen voor dit werk inclusief de fundering, aansluiting op gebouwen, putten en kolken en overige inrichtingselementen. 

Welke processen certificeren wij?

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl

Kwaliteitsborging

Doel van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat de bouwkwaliteit verbetert en de positie van de consument versterkt. Met de Wkb zijn aannemers 20 jaar lang volledig verantwoordelijk voor alles dat zij bouwen. De werkwijze van de kwaliteitsborger en de aannemer certificeert SKG-IKOB op basis van twee verschillende KOMO-procescertificaten.

Wat wij certificeren

Kwaliteitsborging voor het bouwen
Kwaliteitscontrole door de Bouwer

Wat houdt de BRL 5019 in, Kwaliteitsborging voor het bouwen?

Met de Wkb controleren onafhankelijke kwaliteitsborgers het bouwwerk op wettelijke eisen.
De BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen vormt de basis waarop organisaties zich kunnen certificeren. Deze richtlijn is een belangrijk onderdeel van het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK). De kwaliteitsborger hoeft op de bouwplaats minder of niet te controleren omdat het KOMO-certificaat de kwaliteit borgt en aantoont.

Bent u kwaliteitsborger? Dan gaat u in lijn met de Wkb het Bouwbesluitdeel van de omgevingsvergunning activiteit bouwen controleren en er tijdens de uitvoering toezicht op houden. Bij oplevering van het project ontvangt de opdrachtgever de getekende verklaring dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Dit verzekert de opdrachtgever van uitstekende kwaliteit tijdens de beoordeling van het bouwplan aan het Bouwbesluit.

Wat houdt de BRL 5029 in, Kwaliteitscontrole door de Bouwer?

Het KOMO BRL 5029 certificaat dat SKG-IKOB uitgeeft helpt de aannemer met het managen van zijn aansprakelijkheid. Het optimaliseert de samenwerking tussen de aannemer en de kwaliteitsborger. Want gecertificeerde bouwbedrijven controleren hun kwaliteit zelf op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier.
Als u aannemer bent dan toont u aan dat het project volgens de voorschriften in het Bouwbesluit is uitgevoerd. U werkt met een instrument voor kwaliteitsborging dat door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt toegepast. Dit marktmechanisme zal tot een hoger kwaliteitsniveau leiden.

Wilt u gaan proefdraaien in de nieuwe rol? Hier leest u meer over de pilot-versie van de BRL 5029. U kunt deze nu gratis downloaden.

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Is er verschil tussen een procescertificaat en een ISO-certificaat?

Ja, er is een duidelijk verschil. ISO 9001 is de norm voor managementsysteemcertificatie en dat betreft het interne kwaliteitszorgsysteem van een organisatie. Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het bouwproces en dat betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- Willem Englebert - w.englebert@skw-certificatie.nl

Steenstrips

SKG-IKOB certificeert het proces van verlijmen van steenstrips op bouwdelen. Het op locatie verlijmen van steenstrips is een proces dat met de nodige borgpunten de kwaliteit en duurzaamheid kan bieden die door opdrachtgevers en overheid verlangd wordt. Bij het verlijmen is het van belang dat er een uitspraak gedaan kan worden over de duurzame bevestiging van de strips.

Welke processen certificeren wij?

Attest-met-productcertificaat: gelijmde strips
BRL 1330-1 |
Procescertificaat voor het in-situ aanbrengen van strips d.m.v. verlijming
BRL 1330-3 |

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

- René Hagenouw - r.hagenouw@skgikob.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Probeer onze slimme filter eens. Hier zoekt u in de website op elk gewenst onderwerp en komt u te weten wat SKG-IKOB hierbinnen doet en weet.

OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Laatste nieuws

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche

Nieuws

Meer certificeringscapaciteit voor Gasketelwet!

1 november 2022

De beperkte capaciteit bij de certificatie-instellingen heeft een rol gespeeld bij het besluit van de minister om de invoering van de Gasketelwet uit te stellen tot 1 april 2023. Er zijn onvoldoende bedrijven gecertificeerd om per 1 januari 2023 de certificering wettelijk te verplichten, schrijft Hugo de Jonge van Wonen in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Nieuws

Ter kritiek gepubliceerde BRL 2111-01 en BRL 2111-55

1 februari 2021

De concepten van de beoordelingsrichtlijnen (BRL) 2111-01 voor het KOMO® Procescertificaat Bodembedekking in de kruipruimte en BRL 2111-55 voor het KOMO® attest Bodembedekking in de kruipruimte van SKG-IKOB Certificatie BV zijn ter kritiek gepubliceerd (ter visie gelegd). 

Onze collega’s helpen u graag verder

René Hagenouw

Sector Coördinator

Erik Kampman

Coördinator