Meer over het ISO 14001-certificaat

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement. Bent u ISO 14001 gecertificeerd, dan weten uw klanten dat een externe, onafhankelijke partij heeft vastgesteld dat het milieumanagementsysteem van uw organisatie aan alle normeisen voldoet:

  1. u beheerst de milieu-effecten van uw organisatie en u kunt dit ook aantonen
  2. u verbetert de milieuprestaties van uw organisatie
  3. u voldoet aan de wensen van uw klanten en aantoonbaar aan de wettelijke eisen die aan het milieu verbonden zijn.

Heeft u vragen over het ISO 14001-certificaat? Neemt u dan contact
op met Monique van Moppes.

Waarom certificeren volgens ISO 14001?

  1. U bespaart energie, water en grondstoffen
  2. U verbetert uw positie bij aanbestedingen
  3. U beheerst en vermindert de milieu-effecten van uw organisatie

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners