Hoe vraag ik het ISO 14001-certificaat aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar uw ISO 14001-certificaat!

1 Een afspraak met SKG-IKOB

SKG-IKOB informeert u van tevoren uitgebreid over de mogelijkheden rond het verkrijgen van een ISO 14001-certificaat. Dan weet u precies wat u te wachten staat qua inspanning en qua investering. Maak een afspraak.

2 Indienen aanvraag

Dit vormt de officiële start van het proces om tot een ISO 14001-certificaat te komen. Vervolgens zullen de eerste afspraken gemaakt worden met het auditteam van SKG-IKOB voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek.

3 Toelatingsonderzoek

Om te beoordelen of uw milieumanagementsysteem voldoet aan de richtlijnen, voert het auditteam van SKG-IKOB een toelatingsonderzoek, ofwel een audit (in 2 delen) uit. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt vastgesteld of uw bedrijf gecertificeerd kan worden.

Hierbij kijkt SKG-IKOB onder andere naar:

  1. de beheersing van de milieugerelateerde processen binnen uw organisatie
  2. betrokkenheid van de directie bij het milieubeleid
  3. het milieumanagementsysteem van uw organisatie en de manier waarop de organisatie voldoet aan wettelijke eisen
  4. de verhouding tussen de eisen die de ISO 14001-norm stelt en het milieubeleid van uw organisatie en de beheersing en verbetering van de milieuprestaties.

4 Uitreiking certificaat

Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u van SKG-IKOB het aangevraagde ISO 14001-certificaat. Dit wordt gepubliceerd op de website van de SCCM en de website van de SKG-IKOB.

5 Periodieke controle

Bij certificering is continuïteit cruciaal. Daarom zal SKG-IKOB het milieumanagementsysteem binnen uw bedrijf jaarlijks controleren om te beoordelen of dit systeem nog steeds voldoet aan de normen. Maak een afspraak.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners