Beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen ter kritiek

Er is momenteel één beoordelingsrichtlijn ter kritiek gepubliceerd.

 

BRL 1804 "Vulstof voor toepassing in beton en mortel"

BRL 1804 wordt uitgebreid met een vulstof uit nat gemalen AEC bodemas. In het kader hiervan wordt het wijzigingsblad ter kritiek gepubliceerd. De commentaren kunnen worden ingediend door gebruik te maken van het commentaarformulier. U kunt het formulier mailen aan Erik Kampman (e.kampman@skgikob.nl).

De periode waarbinnen kritiek kan worden ingediend eindigt op 29 november 2021.

Download:
- BRL 1804 Wijzigingsblad (kritiekversie)
- Commentaarblad

 

BRL 1804 "Füllstoff zur Anwendung in Beton und Mörtel

BRL 1804 wird mit einem Füllstoff aus nass gemahlener AEC-Schlacke erweitert. In diesem Zusammenhang wird das Änderungsblatt zur Kritik veröffentlicht. Die Kommentare können über das Kommentarformular abgegeben werden. Sie können das Formular per E-Mail an Erik Kampman (e.kampman@skgikob.nl) senden.

Die Frist zur Einreichung von Kritiken endet am 29. November 2021.

Downloads:
- BRL 1804 Änderungsblatt (nur auf Niederländisch erhältlich)
- Kommentarbogen

 

 

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners