Beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen ter kritiek

Er zijn momenteel twee richtlijnen ter kritiek:

Ter visie: Uitvoeringsrichtlijn 2826-08

De uitvoeringsrichtlijn 2826-08 voor het KOMO Procescertificaat voor de gevelreiniging van gevels van steenachtige materialen ligt ter visie. De kritiekperiode loopt tot en met 18 juni 2019.

De kritiekversie kunt u hier downloaden.

U kunt uw opmerkingen sturen naar de heer P. Bart (p.bart@skgikob.nl).


Ter visie: BRL 2804-2 – Procescertificatie voor het aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen

De vraag naar een hoogwaardige en duurzame luchtdichting blijft toenemen. Sinds enkele jaren is BRL 2804-1 beschikbaar voor het beoordelen en certificeren van materialen voor luchtdicht bouwen. Omdat een belangrijk deel van de luchtdichtheid van de afdichting wordt bepaald door de uitvoering heeft SKG-IKOB de BRL 2804-2 ontwikkeld, zodat ook het proces van aanbrengen van producten voor luchtdicht bouwen gecertificeerd kan worden. Hierdoor is het voor de markt mogelijk om zich te onderscheiden op het gebied van product- en proceskwaliteit en kan de beloofde luchtdichtheid van gebouwen onder certificatie gevraagd en aangeboden worden.

Het concept van BRL 2804-2 is nu gereed en wordt gedurende 6 weken (tot 8 juli) ter visie gepubliceerd. De conceptversie kunt u hier downloaden.

Commentaren of verbeteringen op de BRL kunnen doorgegeven worden aan dhr. Soontiëns middels een e-mail aan g.soontiens@skgikob.nl.

 

 

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners