Wat houdt de BRL 5019 in, Kwaliteitsborging voor het bouwen?

Met de Wkb controleren onafhankelijke kwaliteitsborgers het bouwwerk op wettelijke eisen.
De BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen vormt de basis waarop organisaties zich kunnen certificeren. Deze richtlijn is een belangrijk onderdeel van het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK). De kwaliteitsborger hoeft op de bouwplaats minder of niet te controleren omdat het KOMO-certificaat de kwaliteit borgt en aantoont.

Bent u kwaliteitsborger? Dan gaat u in lijn met de Wkb het Bouwbesluitdeel van de omgevingsvergunning activiteit bouwen controleren en er tijdens de uitvoering toezicht op houden. Bij oplevering van het project ontvangt de opdrachtgever de getekende verklaring dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Dit verzekert de opdrachtgever van uitstekende kwaliteit tijdens de beoordeling van het bouwplan aan het Bouwbesluit.