Technische Inspecties Services (TIS) - Register erkende bedrijven

Het register maakt onderscheid tussen:

  • Een Voorlopig Erkende TIS: dit bedrijf heeft met succes een Toelatingsonderzoek doorstaan dat bestaat uit een documentatie- en implementatiebeoordeling (een 'bedrijfsaudit').
  • Een Erkende TIS: dit bedrijf heeft aanvullend op het Toelatingsonderzoek ook met succes een Kwaliteitstoets doorstaan (een 'technisch inhoudelijke audit'). Een bedrijf komt pas in aanmerking voor deze status na 1 jaar voorlopige erkenning.

Bekijk het register met (Voorlopig) Erkende TIS bedrijven.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners