Technische Inspecties Services (TIS) - Eisen en Toelating

De taak van een TIS is gericht op het analyseren van risico’s en het verzamelen van relevante gegevens om de bouwtechnische kwaliteit te beoordelen en een bouwbesluittoets uit te voeren. Het is een onafhankelijke kwaliteitscheck tijdens het hele bouwproces. De schriftelijke rapportage kan door alle betrokken partijen worden ingezien en is een voorwaarde voor het verkrijgen van een verzekering tegen verborgen gebreken.

Eisen
De SKG-IKOB Erkenningsregeling TIS stelt eenduidige eisen aan onder andere de organisatiestructuur, deskundigheid van medewerkers, onafhankelijkheid en inhuur van medewerkers. Ook bevat de Erkenningsregeling eisen ten aanzien van bedrijfsprocessen en een gedocumenteerd kwaliteitssysteem. Deze eisen borgen een transparante werkwijze voor alle betrokken partijen.

Toelating
Een aspirant TIS ondergaat eerst een Toelatingsonderzoek dat bestaat uit een documentatie- en implementatiebeoordeling. Deze bedrijfsaudit is gericht op de structuur van het bedrijf en de processen binnen het bedrijf. Wordt dat onderzoek met succes doorstaan, dan verwerft het bedrijf de status van ‘Voorlopig Erkende TIS’.

Erkende TIS
Na een jaar kan een Kwaliteitstoets worden aangevraagd: een technisch inhoudelijke audit waarbij een onafhankelijk team van externe experts de werkzaamheden van de TIS toetst. Legt de TIS ook deze toets met goed gevolg af, dan ontvangt het de status van ‘Erkende TIS’. Het Toelatingsonderzoek en de Kwaliteitstoets worden uitgevoerd door SKG-IKOB.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners