PPI-keurmerk voor vloer en raambekledings-bedrijven

Sinds 2005 kunnen vloer- en raambekledingsbedrijven zich laten erkennen volgens de PPI-Erkenningsregeling. Het PPI-keurmerk is een initiatief van het Platform Projectinrichting. IKOB-BKB stelde in samenwerking met PPI het reglement en de uitvoeringsrichtlijn (URL) op. Ook toetsen wij voortdurend de kwaliteit van de regeling en de erkende bedrijven.

Strenge eisen aan kwaliteit en vakmanschap
De PPI-erkenning richt zich vooral op de kwaliteit en het vakmanschap van de aangesloten bedrijven. Het keurmerk wordt alleen toegekend aan bedrijven die werken volgens strenge eisen en normen. Op de bewaking van die kwaliteit wordt strikt toegezien. Hiertoe voert IKOB-BKB onaangekondigd en steekproefsgewijs inspecties uit waarmee de kwaliteit van de erkende bedrijven wordt bewaakt.

Extra zekerheid en garanties
De meeste PPI-bedrijven zijn ook ISO 9001-gecertificeerd zijn. Met het PPI-keurmerk bieden ze opdrachtgevers en klanten extra zekerheid en garanties.

 Meer informatie: www.p-pi.nl

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners