Wat is een raveel-/gordingschoen en welke beproevingen zijn er voor?

Een raveel-/gordingschoen, in het Engels ‘joist hanger’, is een ondersteuningsconstructie waarmee een houten balk, zoals een raveel- of gordingbalk op of aan metselwerk kan worden gemonteerd.
Onze accreditatie geldt voor beproevingen voor producten die onder de scope van de productnorm vallen NEN-EN 845-1+A1, Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 1: Spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten.

De beproevingen voor het bepalen van het draagvermogen en vervorming onder belasting van raveel-/gordingschoenen worden, zoals vanuit deze productnorm voorgeschreven, uitgevoerd op basis van de beproevingsnorm NEN-EN 846-8+A1 Beproevingsmethoden voor nevenproducten voor steenconstructies - Deel 8: Bepaling van het draagvermogen en het lastvervormingsgedrag van balkdragers.

SKG-IKOB is ook geaccrediteerd voor het uitvoeren van testen op deze nevenproducten voor metselwerk: spouwankers, consoles (ondersteuningsproducten) en lateien.