Wat is VCA?

Voorlichting, bewustwording, interne checks, controles van LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) en keuring van gereedschap; ze dragen alle bij aan beheersing van risico’s. De VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers bevordert veilig en gezond werken in de bouw. Dat is in het belang van uw werknemers én van uw opdrachtgevers die dit VCA-certificaat daarom steeds vaker verplicht stellen bij het werk dat u voor hen uitvoert.

SKG-IKOB biedt twee certificaten aan:

  • VCA*-certificaat:
    1. Voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden.
    2. Gericht op de directe beheersing van veiligheids- gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau.
  • VCA**-certificaat:
    1. Voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer en werken met onderaannemers.
    2. Houden zich, naast het uitvoerende niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming over veiligheid, gezondheid en milieu.
%MCEPASTEBIN%