Wat is het protocol monitoring Proeftuinprojecten – BouwCirculair?

In het kader van circulair bouwen en hergebruik van grondstoffen heeft BouwCirculair B.V. aan SKG-IKOB certificatie de opdracht gegeven om een generiek protocol op te stellen voor de monitoring van Proeftuinprojecten. Het doel van dit protocol is vast te stellen of producten en grondstoffen die circulariteit bevorderen en/of bijdragen aan een beter milieuprofiel dezelfde of betere technische prestaties leveren dan de traditionele oplossingen. 

Proeftuinprojecten zullen zo uitgevoerd worden dat een vergelijk gemaakt wordt met de traditionele wijze van bouwen. Dit kan door een gedeelte van het project uit te voeren met gebruik van traditionele producten en/of grondstoffen en een deel van het project uit te voeren met gebruik van circulaire producten en/of grondstoffen. 

Het Proeftuinproject dient een potentiële bijdrage te leveren aan de (inter)nationale doelstelling voor circulariteit en reductie C02 emissie.

Lees meer in het artikel van BouwCirculair.

Circulair bouwen mockup