Wie is ERM?

ERM staat voor stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Met een certificaat toont u zwart-op-wit dat uw bedrijf werkt volgens de algemeen erkende richtlijnen voor restauratiekwaliteit in de monumentenzorg. ERM beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Kijk voor meer informatie op www.stichtingerm.nl.