Wat is een attest?

Een attest is een bewijs dat het bouwproduct of -systeem in zijn toepassing kan voldoen aan de Nederlandse bouwregelgeving. De voorwaarden in het attest beschrijven de manier waarop het bouwproduct of bouwsysteem verwerkt en/of gemonteerd moet worden.

Met een attesteringsonderzoek beoordeelt SKG-IKOB de prestaties van het bouwproduct of bouwsysteem. Indien nodig voeren we daarbij berekeningen en/of beproevingen uit. Met dit onderzoek stellen we de prestaties van het product of systeem vast en onder welke voorwaarden het de prestaties kan leveren. Minimaal iedere vijf jaar beoordelen we of de uitspraken in het attest nog correct zijn.