Wat is een beoordelingsrichtlijn?

Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een genormaliseerd document aan de hand waarvan SKG-IKOB een bepaald product of proces beoordeelt. Is de beoordeling positief dan wordt er gecertificeerd. Een BRL wordt vastgesteld door een College van Deskundigen. Hierin zijn belanghebbende bouwpartijen uit de betrokken sector vertegenwoordigd. In de BRL zijn niet alleen de wettelijke van toepassing zijnde eisen opgenomen, maar ook de technische en esthetische eisen die de marktpartijen stellen. KOMO-kwaliteitsverklaringen gaan dus verder dan de (prestatie-)eisen van het Bouwbesluit alleen.

Heeft u vragen over KOMO-beoordelingsrichtlijnen? Neem dan contact met ons op.