SKG-IKOB logo's


Klasse aanduidingen certificaten

O.a. het SKG sterren-merkteken voor hang & sluitwerk en het inbraakwerendheid-huisje.

SKG-IKOB logo's

Ten behoeve van uw communicatie-uitingen.

Regels voor gebruik van de SKG-IKOB Certificatie keurmerken en/of logo's

Voor meer informatie over het gebruik van de SKG-IKOB Certificatie keurmerken en/of logo's op uw product, documentatie of communicatie-uitingen (website e.d.), raadpleeg ons Reglement Attestering, Certificatie en Inspectie, bijlage Huishoudelijk Reglement Beeldmerkgebruik d.d. 01-01-2018 (vanaf pagina 35).

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners