Onafhankelijkheidscommissie: Committee Safeguarding Impartiality (CSI)

Als geaccrediteerde certificatie-instelling staat onpartijdigheid bij SKG-IKOB hoog in het vaandel. De Raad voor Accreditatie ziet erop toe dat dit goed functioneert. SKG-IKOB maakt zelf een inventarisatie van de mogelijke bedreigingen van de onpartijdigheid. Jaarlijks wordt dit geactualiseerd en indien noodzakelijk aangevuld.

Een aparte onafhankelijkheidscommissie, de Committee Safeguarding Impartiality (CSI), beoordeelt dit tenminste eenmaal per jaar en stelt vast of er situaties zijn geweest waarin de onpartijdigheid daadwerkelijk in het geding is geweest. Indien dat laatste het geval zal de CSI ook oordelen over de wijze waarop door de certificatie-instellingen gehandeld is en of dat in lijn is geweest met de accreditatievereisten.

Samenstelling commissie

 

Naam Namens
Dick Tommel
(Voorzitter)
Onafhankelijk
Hans Rutgers Unit Gebouwschil
(Rutgers Advies)
Michiel Nieuwenhuys Unit Constructie
(VNK)
Danny Wilting Unit Uitvoering
(KNAUF Insulation)
Cas Richter Unit Gebouwde Omgeving
(RMA)
Hans Adriani Gebouwbeheerders
(Gemeente Nieuwegein)
Mathieu van Rooij Aannemerij
(Bouwend Nederland)
Kees Oomen Woning eigenaren
(VvE Belang)
Henk Visscher Onderzoeksinstellingen
(TU Delft)
Bastiaan Benz
(Directie SKG-IKOB)
SKG-IKOB
Olaf van Panhuys
(Directie SKG-IKOB)
SKG-IKOB
Harm van Dartel
(Secretaris)
SKG-IKOB

 

 

 

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

SKG-IKOB is van 6 t/m 10 augustus gesloten. Op maandag 13 augustus zijn wij weer bereikbaar.

Partners