Accreditaties

Wie beoordeelt SKG-IKOB?

SKG-IKOB beoordeelt uw ontwerpen, producten, processen en systemen. Bij een goed resultaat verstrekt SKG-IKOB een rapport, attest of certificaat van het product of de dienst. Dit heeft voor u echter alleen waarde als SKG-IKOB zelf ook competent is. Alleen dan is uw rapport, attest of certificaat bruikbaar en betrouwbaar. Daarom wordt SKG-IKOB getoetst door de Raad voor Accreditatie (RvA) en SKG-IKOB is erkend als Notified Body (NoBo 0960).

Waarop wordt SKG-IKOB beoordeeld?

Accreditatie is gebaseerd op een serie nationale (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen. Deze normen richten zich met name op:

  1. deskundigheid;
  2. onafhankelijkheid;
  3. onpartijdigheid;
  4. continuïteit.

 

Verklaring Onafhankelijkheid en Onpartijdigheid 

Download onze verklaring.


Accreditaties SKG-IKOB

SKG-IKOB is overeenkomstig NEN-EN-ISO/IEC 17065 (C003 / C003 ), NEN-EN-ISO/IEC 17021 (C063 / C063 ) en EN ISO/IEC 17020 (I332 / I332 ) geaccrediteerd door de Raad voor de Accreditatie (RvA).

Daarnaast is SKG-IKOB voor haar laboratoriumactiviteiten overeenkomstig NEN-EN-ISO/IEC 17025 (L406) / (L406 )  geaccrediteerd voor diverse verrichtingen.

Meer erkenningen

  1. SKG-IKOB is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voorheen VROM) aangewezen als Notified Body (NoBo 0960). Op basis van deze toekenning mag SKG-IKOB producten testen en verklaringen afgeven in het kader van CE markering.
  2. SKG-IKOB is licentiehouder van het KOMO-keurmerk.
  3. SKG-IKOB is lid van EOTA

 

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners