Luchtdichtheidsmetingen voor woningbouw en utiliteit

Een ‘lek’ gebouw betekent veel warmteverlies en dus hoge energiekosten. Daarnaast ontstaat condensatie op plaatsen van luchtlekkage. Hoe beter geïsoleerd een gebouw is, des te belangrijker is de luchtdichtheid. SKG-IKOB voert luchtdichtheidsbeproevingen uit op gevelelementen, in een testkast of op locatie. Maar SKG-IKOB kan ook hele gebouw(delen) beproeven met een zogenaamde Blowerdoor. Een grote ventilator bootst harde wind na, waarbij tegelijkertijd de hoeveelheid gelekte lucht wordt gemeten. Bij een hoge mate van luchttoetreding in het gebouw, kunnen luchtlekkages opgespoord worden. Hierdoor kan heel gericht actie ondernomen worden zodat uw gebouw een betere energieprestatie zal behalen en vochtproblemen voorkomen worden. De metingen worden uitgevoerd conform NEN 2686, NEN-EN 13829, SKH-Publicatie 13-01 en volgens BRL 5027. U weet dus dat de luchtdichtheidsmeting op een juiste manier wordt uitgevoerd.

 

Luchtdichtheidsmetingen bij klachten

Heeft u klachten over tocht en een onbehaagelijk klimaat? Met infrarood technologie (warmtebeeldcamera) en speciale rooksticks achterhalen wij voor u alle lekkages.

 

Hoe werkt het?

De buitendeur opening wordt voorzien van een frame met zeildoek en een ventilator. De ventilator wordt aangesloten op een luchtdrukmeter die ook de luchtdruk van de ruimte zelf meet. Met een computerprogramma wordt bepaald hoeveel luchtverlies er is. Tijdens de luchtdichtheidsmeting worden de ruimten in onder- of overdruk gezet. De meetmethode is vastgelegd in NEN 2686 en NEN-EN 13829. De volumestroom van de meting wordt weergegeven in m3 per uur.

 

De specialist

SKG-IKOB Certificatie heeft diverse meetopstellingen voor het testen van de luchtdichtheid. Onze expertise is ongekend. Wij beschikken over diverse vaste meetopstellingen in ons laboratorium waarbij complete gevelelementen worden getest op luchtdichtheid en vochtdoorslag. Ook hebben wij twee mobiele meetopstellingen die gevelelementen testes. Dat doen wij op locatie, vaak bij leveranciers van gevelelementen of kozijnen. Op dit moment schrijft SKG-IKOB Certificatie een richtlijn met eisen voor het testen van afdichtingsbanden en –materialen voor het luchtdicht afwerken van bouwwerken. Onze kennis is daarmee ongeëvenaard.

Voor een offerte kunt u contact opnemen met Martin Kloppenberg

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners