Veiligheidsladder

Een veilige bouwplaats. Dat begint met voldoende technische middelen. Maar er is meer nodig. Gebrekkige communicatie, hoge tijdsdruk en onvoldoende alertheid zijn veel voorkomende ongevalsoorzaken. Om werkplekken echt veilig te maken, moeten werknemers zich bewust worden van de risico’s. Om dit te bereiken, is de Veiligheidsladder ontwikkeld.

Met de Veiligheidsladder stimuleert u het veiligheidsbewustzijn en werkt u aan een solide veiligheidscultuur, zodat risicovolle omstandigheden en arbeidsongevallen voorkomen worden. SKG-IKOB helpt u om de Veiligheidsladder op een goede manier in uw bedrijf te introduceren.


Hoe werkt het?

De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Wordt er regelmatig over veiligheid gesproken? Is er voldoende gelegenheid om onveilige situaties aan te kaarten? Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen, hoe hoger de trede. Met de Veiligheidsladder belicht u dus andere aspecten dan met systemen als ISO 45001 en VCA.
Verplicht vanaf 2022

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw- en infrasector. Dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw afgesproken. Vanaf 2021 gebruiken zij de Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van uitvoerende partijen meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Vanaf 2022 is trede 2 van de ladder vereist, vanaf 2024 zelfs trede 3. De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn leidt tot minder ongevallen. Door de Veiligheidsladder te gebruiken, laat u zien dat het thema ook bij u de hoogste prioriteit heeft.

Minder ongevallen, minder verzuim

Gebruik van de Veiligheidsladder zal doordringen in alle geledingen van de organisatie. Uw werknemers worden zich bewuster van de risico’s. Zij werken veilig en zullen onveilige situaties bij hun leidinggevende melden. Dat resulteert in een hoger veiligheidsniveau en minder ongevallen. Daarmee voorkomt u veel persoonlijk leed, hoge verzuim- en faalkosten en onnodig oponthoud van de werkzaamheden.

Aan de slag

SKG-IKOB heeft met NEN een licentieovereenkomst getekend. NEN is beheerder van de Veiligheidsladder. SKG-IKOB is bevoegd om audits uit te voeren en bedrijven te certificeren. Bij ons bent u dus aan het goede adres om met de Veiligheidsladder aan de slag te gaan!

Wilt u direct beginnen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met:

 

Monique van Moppes
Projectcoördinator Systeemcertificatie
m.vanmoppes@skgikob.nl


Jeffrey Bogaard
Certificatiemanager
j.bogaard@skgikob.nl

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners