Meer over het VCA-certificaat

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit certificaat is in het leven geroepen om te bevorderen dat er veilig en gezond gewerkt wordt in de bouw.
Bent u VCA-gecertificeerd, dan laat u aan uw werknemers en aan uw opdrachtgevers zien dat u met uw VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) beheerssysteem voldoet aan de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Nieuwe regeling VCA 2017/6.0
Sinds 2 oktober 2018 is de nieuwe VCA 2017/6.0 regeling van kracht gegaan. De VCA 2017/6.0 vervangt de VCA 2008/5.1. In de nieuwe regeling staat veiligheid nog meer centraal. Ervaringen uit de praktijk in de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat een aantal punten omtrent de werkplek aangescherpt is. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. Veiligheid op de werkplek is ook een zaak van gedrag. Daarom is er in de nieuwe norm een programma opgenomen voor VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu)-bewustzijn en -gedrag dat verplicht gesteld wordt voor VCA** gecertificeerde bedrijven. De nieuwe regeling heeft nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten. Dit alles zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid in de keten.

Op basis van de Overgangsregeling dient een Nederlands of Belgisch bedrijf uiterlijk 2 oktober 2021 in bezit te zijn van een VCA 2017/6.0 certificaat. Hercertificatie wordt vanaf 2 oktober 2018 al conform de nieuwe VCA norm uitgevoerd.

Heeft u vragen over het VCA-certificaat? Neemt u dan contact op met Monique van Moppes.

De checklist

De basis voor uw certificering is de VGM Checklist Aannemers. Aan de hand van deze checklist beoordeelt SKG-IKOB uw VGM-beleid. U kunt de checklist bestellen via SKG-IKOB.

Heeft u geen eigen deskundige in dienst voor VGM-aangelegenheden? Bestel de Handleiding VCA!

  1. een toelichting op iedere vraag in de checklist
  2. vele voorbeelddocumenten op de bijgeleverde cd-rom

     

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners