Ik wil het VCA-certificaat

VCA*-certificaat

  1. Is voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden.
  2. Is gericht op de directe beheersing van veiligheids- gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau.

 
VCA**-certificaat

  1. Is voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer en daarbij gebruikmaken van onderaannemers.
  2. Houdt zich, naast het uitvoerende niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

De toetsing

SKG-IKOB beoordeelt zowel uw VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) -beheerssysteem op papier, als de feitelijke toepassing in de praktijk (op uw hoofdkantoor en werklocaties). Voldoet u aan de eisen, dan wordt uw bedrijf gecertificeerd. Mochten er tekortkomingen aan het licht komen, dan krijgt u de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen.

Heeft u vragen over het VCA-certificaat? Neemt u dan contact op met Monique van Moppes.

Hoe vraag ik het VCA-certificaat aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar het VCA-certificaat!

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners