Veilig werken met het VCA-certificaat

SKG-IKOB heeft jarenlange ervaring als geaccrediteerde certificatie-instelling voor VCA. Daar kunt u van profiteren! Stel uw opdrachten zeker met het VCA-certificaat!

  1. Veilig en verantwoord werken is het belang van uw werknemers én van uw opdrachtgevers
  2. Steeds meer opdrachtgevers stellen het VCA-certificaat verplicht

Nieuwe regeling VCA 2017/6.0

Sinds 2 oktober 2018 is de nieuwe VCA 2017/6.0 regeling van kracht gegaan. De VCA 2017/6.0 vervangt de VCA 2008/5.1. In de nieuwe regeling staat veiligheid nog meer centraal. Ervaringen uit de praktijk in de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat een aantal punten omtrent de werkplek aangescherpt is. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. Veiligheid op de werkplek is ook een zaak van gedrag. Daarom is er in de nieuwe norm een programma opgenomen voor VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu)-bewustzijn en -gedrag dat verplicht gesteld wordt voor VCA** gecertificeerde bedrijven. De nieuwe regeling heeft nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten. Dit alles zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid in de keten. Op basis van de Overgangsregeling dient een Nederlands of Belgisch bedrijf uiterlijk 2 oktober 2021 in bezit te zijn van een VCA 2017/6.0 certificaat. Hercertificatie wordt vanaf 2 oktober 2018 al conform de nieuwe VCA norm uitgevoerd.

Hoe vraag ik het VCA-certificaat aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar het VCA-certificaat!

Hoe moet ik omgaan met door SKG-IKOB geconstateerde kritieke tekortkomingen of afwijkingen bij ISO of VCA?

 

 

Meer over het VCA-certificaat

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners