Steenstrips

Het product én de toepassing ervan bepalen samen de kwaliteit

Strips van verschillende materialen die op een gevel aangebracht worden, moeten probleemloos gedurende de levensduur van een gebouw blijven zitten. Het is dus van groot belang dat de lijm die hiervoor gebruikt wordt van uitstekende kwaliteit is. Maar dit alleen zegt nog niet voldoende. Een goed product alleen biedt geen enkele garantie als dit niet voor de juiste toepassing wordt gebruikt, of wanneer verwerkingsvoorschriften niet gevolgd worden. De juiste manier van verwerken van een lijm is een voorwaarde voor het leveren van kwaliteit. Om de totale kwaliteit van product en toepassing ervan te kunnen waarborgen, werken SKH en SKG-IKOB Certificatie samen met verschillende marktpartijen aan de ontwikkeling van de BRL'en (Beoordelingsrichtlijnen) 1330. Deze kijkt niet alleen naar de kwaliteit van de lijm, maar controleert deze dus ook in zijn toepassing.

De nieuwe BRL bestaat uit vier delen:

  • BRL 1330-01 stelt eisen aan cementgebonden verlijming van (steen)strips;
  • BRL 1330-02 stelt eisen aan elastische verlijming van (steen)strips;
  • BRL 1330-03 geeft richtlijnen aan voor fabrieksmatig aanbrengen van (steen)strips;
  • BRL 1330-04 beschrijft richtlijnen voor op de bouwplaats aanbrengen van (steen)strips.


Foto: Arjan van Nieuwkoop

Beproeving materialen

Op basis van deze nieuwe BRL kan bepaald worden of een combinatie ‘lijm – (steen)strip – ondergrond’ geschikt is om een gevel te realiseren die gedurende de levensduur van het gebouw intact zal blijven. Hiervoor voert SHR diverse beproevingen uit om te onderzoeken of een bepaalde combinatie van ‘lijm – (steen)strip – ondergrond’ geschikt is. Hiervoor worden monsters van materialen meegenomen naar het laboratorium. Alleen op beproefde materialen, die voldoen aan de eisen uit de BRL kan het product toegepast worden. Bij een positief oordeel ontvangt de fabrikant een KOMO® productcertificaat.

Controle van de toepassing in de praktijk

Het gehele proces van verwerken van de lijmen wordt tevens gecontroleerd. Zoals aangegeven kunnen er nog zulke goede producten gebruikt worden, als de toepassing onjuist is, wordt nog steeds een waardeloos eindproduct gerealiseerd. Een controleur controleert tijdens de verwerking of de verwerkingsvoorschriften worden gevolgd. Zo zal er gecontroleerd worden op de juiste applicatie condities, denk hierbij aan temperatuur en RV, maar ook of de geldende opentijd etc. wordt gevolgd. Daarnaast zal de controleur controleren of de producent de juiste kwaliteitscontroles uitvoert om te garanderen dat het geleverde element voldoet aan de eisen uit de BRL. Het totale proces wordt dus gecontroleerd! Bij een positieve beoordeling door SKG IKOB ontvangt de verwerker een KOMO® procescertificaat. Hiermee laat een verwerker zien dat alle materialen op de juiste manier zijn verwerkt en dat dit is gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Misvatting

Een misvatting in de markt is dat CE-markering voldoende is om zeker te zijn van kwaliteit. CE zegt echter uitsluitend iets over een aantal eigenschappen van een product, maar het zegt helemaal niets over hoe een product toegepast wordt. Als men bijvoorbeeld een kwalitatief goede lijm toepast op een niet geschikte ondergrond is dat vragen om problemen. Kwaliteit wordt dus niet alleen bepaald door de producteigenschappen, maar ook hoe en op welk materiaal het toegepast wordt. Door te werken met een gecertificeerd product en een gecertificeerd proces conform de nieuwe BRL 1330 sluit men risico’s die het aanbrengen van (steen)strips op een gevel met zich meebrengt uit. Uiteindelijk zijn alle partijen erbij gebaat dat er (steen)strips op gevels bevestigd worden waarvan de hechting gegarandeerd wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Kampman via e.kampman@skgikob.nl.

 

 

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners