Remote Audit

Wanneer audits en controles voor certificering op locatie niet mogelijk zijn, kan SKG-IKOB de audit of delen ervan op afstand uitvoeren. Remote auditing is de oplossing als ontwikkelingen in de maatschappij, de markt of een specifieke situatie bij de individuele certificaathouder audits en controle op afstand vereisen. Zo is de geldigheid van kwaliteitsverklaringen toch permanent te waarborgen. Auditen op afstand is formeel toegestaan door toezichthouder de Raad voor Accreditatie.

De meeste kantoor-audits kunnen volledig op afstand plaatsvinden. Dat geldt eveneens voor delen van onderzoeken die in de fabriek, werkplaats of op projectlocatie worden uitgevoerd. Ook de afronding van geconstateerde afwijkingen kan op afstand worden beoordeeld.

Zijn locaties niet toegankelijk of liggen activiteiten stil, dan kan de remote audit niet volledig worden afgerond. Dat kan betekenen dat locatieonderzoek later moet plaatsvinden en de certificatiebeslissing pas daarna genomen kan worden. Bij hercertificering kan SKG-IKOB de geldigheid van het certificaat met 6 maanden verlengen. Zo creëren we ruimte om het aanvullende locatieonderzoek in te plannen.

 

Aanpassingen mogelijk

SKG-IKOB voelt grote verantwoordelijkheid voor de geldigheid van kwaliteitsverklaringen. Zijn er beperkingen dan passen we de remote audit waar nodig aan. De auditor kan er voor kiezen om te schuiven in de beoordeling van bepaalde onderdelen van de audit, om de audit door te laten gaan en om bepaalde onderdelen tijdens een volgende audit te behandelen.

SKG-IKOB kan vrijwel alle soorten audits op afstand uitvoeren. Van toelatingsonderzoek, jaarlijkse controles, hercertificering en uitbreidingsaudits, tot de controle van de corrigerende maatregelen die het bedrijf heeft doorgevoerd.

Efficiënt én intensief

Een remote audit kan een zeer efficiënte oplossing zijn om audits op afstand uit te voeren als het auditen op locatie niet mogelijk is. De deelnemers moeten wel goed voorbereid zijn voor een succesvol verloop. Het is namelijk een behoorlijk intensief proces, voor zowel auditor als auditee.

In de auditrapportage geeft de auditor altijd aan welke onderdelen van de audit via remote auditing plaatsvonden. Remote auditing is formeel toegestaan door SKG-IKOB’s toezichthouder: de Raad voor Accreditatie (RvA).

Tips voor een optimaal proces

  • Zorg dat u relevante informatie bij de hand hebt
  • Geef duidelijk aan wat u doet, dan weet de auditor wat er gebeurt
  • Zorg voor een voldoende snelle internetverbinding
  • Face-to-face contact is belangrijk, gebruik de webcam
  • Werk bij voorkeur met een headset met microfoon
  • Zet de microfoon uit wanneer u niet spreekt, dat voorkomt bijgeluiden

Altijd veilig en vertrouwelijk

Voor SKG-IKOB staat veilig en vertrouwelijk omgaan met informatie en data bovenaan. Wij bewaren geen andere informatie of registraties in onze dossiers dan bij een niet-remote audit. Na afronding van de remote audit wordt eventueel gedownloade informatie verwijderd.

Aan de slag

Onder alle omstandigheden kunt u er bij SKG-IKOB op vertrouwen dat u aan de eisen van uw certificaat voldoet. Wilt u direct beginnen met remote auditing? Of heeft u vragen? Download de brochure en neem contact op met onze certificatiemanagers.

Onze brochure is ook beschikbaar in het Engels en Duits.

 


Harm van Dartel
h.vandartel@skgikob.nl

Constructies
Gebouwschil


Jeffrey Bogaard
j.bogaard@skgikob.nl

Uitvoerende Bouw
Gebouwde omgeving
Systeemcertificatie

 

 

 

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners