Producten met een functie ten aanzien van inbraakwerendheid en/of veiligheid

Producten Beoordelingsrichtlijn
Barrière voorzieningen BRL 3104
Cilinders BRL 3104
Enkelvoudige grendels BRL 3104
Enkelvoudig sloten BRL 3104
Hangsloten BRL 3104
Inbraakwerend beslag BRL 3104
Meerpuntssloten BRL 3104
Meerpuntsvergrendelingen BRL 3104
Naadbeveiligers BRL 3104
Raamkrukken BRL 3104
Scharnieren BRL 3104
Schootvangers BRL 3104
Additionele eisen AE 3104
Additional requirements AE 3104 
Construction hardware BRL 3104
Hekwerksystemen en poorten BRL 4108
Montage van hekwerksystemen
en poorten
BRL 4109

SKG-sterrenwijzer

Op de SKG-sterrenwijzer zijn alle producten te zien die SKG gecertificeerd heeft op BRL 3104. Deze producten zijn herkenbaar aan het SKG-huisje met een sterrenclassificatie. Deze sterrenclassificatie heeft een grote bekendheid en herkenbaarheid, zowel in de bouwwereld als bij consumenten. Hang- en sluitwerk dat bewezen heeft daadwerkelijk inbraakwerend te zijn, kan door SKG gecertificeerd worden.

Na afgifte van het SKG-KOMO-certificaat moet het hang- en sluitwerk dan onuitwisbaar voorzien worden van het bekende SKG-huisje met de sterren. Certificatie door SKG betekent dat SKG de kwaliteit van de producten middels steekproeven blijft bewaken.

De beoordeling vindt plaats volgens de BRL 3104 en dit houdt in dat het product:

  1. moet voldoen aan de relevante eisen zoals duurzaamheid en corrosiewerendheid, deze staan beschreven in NEN 5089.
  2. een manuele beproeving (inbrekersproef) moet kunnen doorstaan.


Hang- en sluitwerk dat de inbrekersproef doorstaat, is ten minste 3 minuten bestand tegen een poging tot inbraak. Een tijdsbestek van 3 minuten lijkt niet veel, maar dat is het wel. Het betekent namelijk 3 minuten ter zake kundig, doelgericht en heel erg hard werken voor een inbreker. In de praktijk betekent dit dat de gelegenheidsinbreker niet binnen komt.

Zie ook: http://www.sterrenwijzer.nl

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neemt u dan contact op met Charles Wallert. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring van deze nieuwe BRL door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Hoe vraag ik het KOMO keurmerk aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar het KOMO keurmerk

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners