Overige producten/processen

Regeling Beoordelingsrichtlijn
Afdichtingsproducten voor luchtdichtbouwen BRL 2804-1
Aanbrengen van afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen BRL 2804-2
Baanvormige dakbedekkingsystemen BRL 1511
Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit
(KOMO managementsysteem certificaat)
- Procedure BRL 5019 certificatie
BRL 1511

Leaflet
Brandwerende bekleding voor lijnvormige
staalconstructies
BRL 2880
Buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde
afwerking
BRL 1328
Combinatie bouwsystemen BRL 0901
Dakconstructies met gewapende
cellenbeton dakplaten
BRL 0102
AE 0102
Dragende binnen- en buitenwanden BRL 1008
Hydrofobeermiddelen BRL 1154
Keramische dakpannen BRL 1510
Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen BRL 5027
Niet-dragende binnenspouwbladen en
gevelvullende elementen
BRL 1001
Niet-dragende binnenwanden BRL 1003
Vloerconstructies met gewapende
cellenbeton vloerplaten 
BRL 0202
Vloerconstructies met staal(frame-)
combinatievloeren
BRL 0208
Woonwagens BRL 2101

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neemt u dan contact met ons op. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring van deze nieuwe BRL door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Hoe vraag ik het KOMO keurmerk aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar het KOMO keurmerk

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners