Metalen producten toegepast in de gevelindustrie

Producten Beoordelingsrichtlijn
Daklichten en lichtstraten BRL 0105 Wijzigingsblad
Metalen gevelelementen, ramen, deuren en puien BRL 2701
Wijzigingsblad
Metalen vliesgevelsystemen BRL 2705 Wijzigingsblad
Brandwerende gevelelementen, ramen, deuren, kozijnen en luiken BRL 3241
Metalen luikconstructies BRL 3301
Lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen BRL 4101/7
Wijzigingsblad lijm voor de bevestiging van gevelbeplatingen BRL 4101/7
Balustraden BRL 4107
Ventilatieroosters BRL 5701
Wijzigingsblad ventilatieroosters  BRL 5701

Mijn product staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw product beschikbaar? Neemt u dan contact op met Martin Kloppenberg. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring van deze nieuwe BRL door het College van Deskundigen, kan uw product vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Hoe vraag ik het KOMO keurmerk aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar het KOMO keurmerk

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners