Bouwprocessen

Proces Beoordelingsrichtlijn
Aanbrengen zink/koper dak-, gevel- en gootconstructies
- Ontwerp en uitvoeringsrichtlijnen voor zinken en/of
  koperen dak-, gevel- en gootconstructies

BRL 5212
URL 0299

Afbouwwerkzaamheden
- Vervaardiging van calciumsulfaatgebonden
  gietvloeren
- Vervaardiging van cementgebonden dekvloeren
- Vervaardiging van stukadoorwerk
- Vervaardiging van spackspuitwerk
- Montage van systeemwanden en -plafonds
- Vervaardiging van buitengevelisolatie met 
  gepleisterde afwerking
- Niet-dragende binnenwanden van steenachtig
  materiaal
BRL 9600
URL 0705

URL 0706
URL 0707
URL 0708
URL 0709
URL 0735

URL 22-102

Dakdekken hellende daken
- Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dak-
   bedekkingsconstructies met betonpannen
- Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dak-
  bedekkingsconstructies met keramische pannen 
- Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dak-
  bedekkingsconstructies met leien van vezelcement
- Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dak-
  bedekkingsconstructies met geprofileerde
  vezelcement platen en hulpstukken
- Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor de montage
   van prefab daksegmenten
- Uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkings-
   constructies met leien van natuursteen
   (Maasdekking)
- Montage van prefab dakvensters
- Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dak-
  bedekkingsconstructies met keramische
  en betonnen leipannen

BRL 1513
URL 0179

URL 0180

URL 0229

URL 0345


URL 0442

URL 0538


URL 1112
URL 24-103

Energieprestatie advisering BRL 9500
Het proces van het meten van trillingen BRL 5023
Het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen BRL 5024
Montage van kunststof gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren BRL 0709 

Monteren van zonne-elementen op en aan gebouwen BRL 9933
Sprayen met spraysysteem van polyurethaan schuim
- Sprayen van de onderkant van begane 
  grondvloeren met polyurethaan schuim
BRL 1332
URL 27-101
Straatwerk BRL 9334
Tegelzetwerk BRL 1017
Thermisch (na)isoleren van bestaande spouwmuren
- Aanbrengen spouwisolatie met PS-schuim parels
- Aanbrengen spouwisolatie met minerale wolvlokken
- Aanbrengen spouwisolatie met UF-schuim
- Aanbrengen spouwisolatie met PUR-schuim
BRL 2110 
URL 28-101
URL 28-102
URL 28-103
URL 28-104
Toepassen van spec. instandh. technische betonconstructies, uitvoeren van betonreparaties

BRL 3201
deel 1 en 2

Vervaardigen van metsel- en lijmwerkconstructies/voegwerk
voor de scopes: metselen, lijmen, voegen en renovatiespouwankers
- Metselwerkconstructies
- Lijmwerkconstructies; kalkzandsteen, betonsteen en
   cellenbeton
- Voegen van metselwerk
- Verlijmen van gevelstenen
- Keramische lijmwerkconstructies
- Aanbrengen van renovatiespouwankers voor het 
  verankeren van bestaande gemetselde
  buitenspouwbladen

BRL 2826URL 0357
URL 0358

URL 0359
URL 0475
URL 20-101
URL 40.01


Een procescertificaat garandeert een correcte montage van producten en wordt afgegeven aan montagebedrijven met bewezen deskundigheid en montagekwaliteit. Net als een productcertificaat geeft een procescertificaat vooraf zekerheid over de te leveren kwaliteit.

Het gebruik van een procescertificaat heeft vooral nut, wanneer de (montage)werkzaamheden van groot belang kunnen zijn voor de prestaties van het eindproduct of wanneer toezicht op de uitvoering om specialistische kennis vraagt. Procescertificaten ondersteunen bij de directievoering van een bouwwerk en reduceren de faalkosten door het voorkomen van fouten tijdens het proces.

Mijn proces staat er niet bij

Is er nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) voor uw proces beschikbaar? Neemt u dan contact met ons op. SKG-IKOB kan met een begeleidingscommissie, waarin relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn, een nieuwe BRL opstellen. Na goedkeuring van deze nieuwe BRL door het College van Deskundigen, kan uw proces vervolgens getoetst en gecertificeerd worden.

Hoe vraag ik het KOMO keurmerk aan?

In 5 stappen met SKG-IKOB naar het KOMO keurmerk

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners