NEN-EN 16034

 
       Download leaflet

CE-markering brand- en/of rookwerende ramen en deuren
Vanaf 1 november 2016 is CE-markering volgens NEN-EN 16034 mogelijk voor voetgangersdeuren, industriële, commerciële garagedeuren en ramen met brand en/of rookwerende eigenschappen. De overgangsperiode loopt af op 1 november 2019 en vanaf dan is het voeren van CE-markering op deze producten verplicht.

Als uw productie en uw kwaliteitssysteem onder toezicht staat van een Europees erkend instituut, dan kan uw bedrijf beschikken over een Certificate of constancy of performances. Als onafhankelijke, door Europa aangewezen Notified Body kan SKG-IKOB met een Certificate of constancy of performances officieel verklaren dat zowel uw bedrijf als uw product aan alle eisen voldoen die in het kader van CE-markering gesteld worden.

Belangrijk voordeel van certificatie voor u is dat:

  1. Uw acceptatie in de markt vergroot wordt;
  2. U de productkwaliteit nog beter kunt waarborgen en de faalkosten worden verminderd;
  3. U aantoonbaar voldoet aan de eisen van toezichthouders en wetgevers.


Fabrieksproductiebeheersingsysteem
(Factory Production Control = FPC)
Om voor certificatie in aanmerking te komen dient u als fabrikant te beschikken over een gedocumenteerd FPC-systeem. Dit om te waarborgen dat de door u op de markt gebrachte brand- en/of rookwerende ramen en deuren voldoen aan de prestaties die u in uw CE-markering en Prestatieverklaring (DoP) zult gaan verklaren. Uw FPC-systeem moet bestaan uit schriftelijke procedures, regelmatige keuringen en beproevingen en/of beoordelingen.

 

Stappenplan voor certificering en CE-markering
Als fabrikant van brand- en/of rookwerende ramen en deuren dient u een aantal stappen te nemen voordat CE-markering op de producten aangebracht mag worden en u een Prestatieverklaring (DoP) mag verstrekken.

Stap 1: Ontwikkeling

Het opzetten en implementeren van een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) dat voldoet aan alle eisen uit NEN-EN 16034. Indien u als fabrikant van ramen en deuren reeds beschikt over een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) zal dit systeem grotendeels ook de kwaliteit van de productie van brand- en/of rookwerende producten borgen en zult u het systeem wellicht moeten uitbreiden met de eisen uit NEN-EN 16034.

Daarnaast dient u de testresultaten van de brand- en/of rookwerende profielsystemen die u verwerkt ter beschikking te hebben en dient u de productie zodanig in te richten dat er enkel binnen de mogelijkheden van het profielsysteem geproduceerd wordt.

Stap 2: Certificatie-onderzoek

Na het indienen van de certificatie-aanvraag bij SKG-IKOB zal tijdens een keuring op locatie het volgende beoordeeld worden:

  1. Is de juiste onderbouwing voor de prestaties van de geproduceerde ramen en deuren aanwezig in de vorm van bijvoorbeeld ITT-rapporten;
  2. Worden de brand- en/of rookwerende ramen en deuren geproduceerd binnen de grenzen die voor het systeem in de ITT-rapporten worden aangegeven;
  3. Voldoet het FPC-systeem aan de eisen van NEN-EN 16034.


Stap 3: Certificaat-verlening

Bij een positief resultaat uit het certificatie-onderzoek zal het certificaat verleend worden en dienen de producten door de fabrikant voorzien te worden van CE-markering en dient door de fabrikant een Prestatieverklaring (DoP) opgesteld en verstrekt te worden. Voor de instandhouding van uw certificaat zal SKG-IKOB uw FPC-systeem periodiek beoordelen.

 

Certificering via SKG-IKOB
SKG-IKOB geregistreerd als Notified Body (NB 0960) en is daarmee erkend om beproevingen en keuringen te mogen uitvoeren in het kader van CE-markering.

Naast het certificeren van uw FPC-systeem op EN 16034, kan SKG-IKOB u ook van dienst zijn met de certificatie van FPC-systemen op EN 14351-1 voor de productie van vluchtdeuren en het uitvoeren van rookwerendheidsbeproevingen volgens EN 1634-3.

Voor meer informatie over de certificering van uw FPC-systeem voor brand- en of rookwerende ramen en deuren op NEN-EN 16034 of andere van bovenstaande diensten neemt u contact met één van de volgende personen: Guido Soontiëns (voor ramen en deuren van kunststof) Martin Kloppenberg (voor ramen en deuren van metaal).

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners