NEN-EN 14351-1


         Download leaflet

CE-markering voor vluchtdeuren
Vanaf 1 juli 2013 is CE-markering volgens NEN-EN 14351-1 verplicht voor vluchtdeuren die toegepast worden in een uitwendige scheidingsconstructie. Als uw productie en uw kwaliteitssysteem onder toezicht staat van een Europees erkend instituut, dan kan uw bedrijf beschikken over een Certificate of constancy of performances. Als onafhankelijke, door Europa aangewezen Notified Body kan SKG-IKOB met een Certificate of constancy of performances officieel verklaren dat zowel uw bedrijf als uw product aan alle eisen voldoen die in het kader van CE-markering gesteld worden.Belangrijk voordeel van certificatie voor u is dat:

  1. Uw acceptatie in de markt vergroot wordt;
  2. U de productkwaliteit nog beter kunt waarborgen en de faalkosten worden verminderd;
  3. U aantoonbaar voldoet aan de eisen van toezichthouders en wetgevers.


Fabrieksproductiebeheersingsysteem
(Factory Production Control = FPC)
Als fabrikant dient u daartoe te beschikken over een gedocumenteerd FPC-systeem. Dit om te waarborgen dat de door u op de markt gebrachte vluchtdeuren voldoen aan de prestaties die u in uw CE-markering en Prestatieverklaring (DoP) verklaart. Uw FPC-systeem moet bestaan uit schriftelijke procedures, regelmatige keuringen en beproevingen en/of beoordelingen.

 

Stappenplan voor certificering en CE-markering
Als fabrikant van vluchtdeuren dient u een aantal stappen te nemen voordat CE-markering op de producten aangebracht mag worden en u een Prestatieverklaring (DoP) mag verstrekken.

Stap 1: Ontwikkeling

Het opzetten en implementeren van een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) dat alle eisen uit NEN-EN 14351-1 bevat. Indien u als fabrikant van ramen- en deuren reeds beschikt over een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) zal dit systeem grotendeels ook de kwaliteit van de productie van vluchtdeuren borgen.

Stap 2: Certificatie-onderzoek

Na het indienen van de certificatie-aanvraag bij SKG-IKOB zal tijdens een keuring op locatie het volgende beoordeeld worden:
- Voldoet een geproduceerde vluchtdeur aan de eisen van de norm;
- Voldoet het FPC-systeem aan de eisen van de norm.

Stap 3: Certificaat-verlening

Bij een positief resultaat uit het certificatie-onderzoek zal het certificaat verleend worden en dienen de producten door de fabrikant voorzien te worden van CE-markering en dient door de fabrikant een Prestatieverklaring (DoP) opgesteld en verstrekt te worden. Voor de instandhouding van uw certificaat zal SKG-IKOB uw FPC-systeem periodiek beoordelen.

Certificering via SKG-IKOB
SKG-IKOB geregistreerd als Notified Body (NB 0960) en is daarmee erkend om beproevingen en keuringen te mogen uitvoeren in het kader van CE-markering.

Naast het certificeren van uw FPC-systeem op EN 14351-1, kan SKG-IKOB u ook van dienst zijn met de certificatie van FPC-systemen op EN 16034 voor de productie van brand- en/of rookwerende ramen en deuren en het uitvoeren van rookwerendheidsbeproevingen volgens EN 1634-3.

Voor meer informatie over de certificering van uw FPC-systeem voor vluchtdeuren op NEN-EN 14351-1 of andere van bovenstaande diensten neemt u contact met één van de volgende personen: Guido Soontiëns (voor ramen en deuren van kunststof) Martin Kloppenberg (voor ramen en deuren van metaal).

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

Partners