CE-markering

CE-Certificaten en ETA’s
In Europa dienen bouwproducten die onder de Construction Products Regulation (CPR) vallen, voorzien te worden van CE-markering. Door uw product te voorzien van een CE-markering kunt u in alle EU-lidstaten laten zien wat de prestaties van het product zijn, zonder dat aanvullende testen noodzakelijk zijn.

Mag ik mijn product voorzien van een CE-markering?
U dient uw product te voorzien van CE-markering als er voor uw product een door het Europese Normalisatie Comité (CEN) vastgestelde geharmoniseerde productnorm (hEN) bestaat. Is die norm voor uw product niet beschikbaar? Dan kan de ontwikkeling van een European Assessment Document (EAD) en het bijbehorende European Technical Approval (ETA) uitkomst bieden. Is op uw product een ETA afgegeven, dan mag u uw product voorzien van CE-markering.

Met SKG-IKOB naar CE-markering
Indien er voor uw product een hEN bestaat is het verkrijgen van een CE-certificaat geen grote stap. Maar als het om innovatieve producten gaat, moet er vaak een speciale beoordelingsgrondslag geformuleerd worden die als basis dient voor de afgifte van een ETA en de daaropvolgende CE-markering. Zo’n beoordelingsgrondslag betreft een European Assessment Document (EAD). Onder de Construction Products Directive (CPD) ook wel een European Technical Approval Guideline (ETAG) of een Common Understanding of Assessment Procedure (CUAP) genoemd. Als ‘Notified Body’ is SKG-IKOB aangewezen als partij om EAD’s op te stellen en om op basis daarvan ETA’s af te geven.

Waarom CE-markering aanvragen via SKG-IKOB?
SKG-IKOB is lid van de European Organisation for Technical Approval (EOTA) en tevens door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de Europese Commissie in Brussel aangewezen als ‘Notified Body’ met nummer 0960. SKG-IKOB is erkend als Notified Body voor de afgifte van CE-certificaten op alle normen die vermeld staan op onze scope.
Op de volgende hEN’s en ETAG's is SKG-IKOB op dit moment actief met de afgifte van CE-certificaten:

 • NEN-EN 54-10 – Vlamdetectoren - Puntmelders
 • NEN-EN 179 – Sluitingen voor nooduitgangen
 • NEN-EN 1125 - Panieksluitingen voor vluchtdeuren
 • NEN-EN 197-1 - Cement
 • NEN-EN 771-1 - Metselbaksteen
 • NEN-EN 771-2 - Kalkzandsteen (categorie 1)
 • NEN-EN 771-4 - Cellenbeton 
 • NEN-EN 998-2 - Lijmmortel
 • NEN-EN 13139 - Toeslagmateriaal voor mortel
 • NEN-EN 1090-1 – Het vervaardigen van staal en aluminium constructies
 • NEN-EN 1155 – Elektrische openstandhouders voor draaideuren
 • NEN-EN 1935 - Scharnieren
 • NEN-EN 12209 – Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten
 • NEN-EN 14351-1 – Ramen en deuren - Vluchtdeuren
 • NEN-EN 13043 - Toeslagmateriaal voor asfalt
 • NEN-EN 13242 - Toeslagmaterialen voor civieltechnische- en wegenbouw
 • NEN-EN 12620 - Toeslagmateriaal voor beton
 • NEN-EN 16034 - Brand- en/of rookwerende ramen en deuren
 • NEN-EN 12602 - Cellenbeton (prefab gewapende elementen)
 • NEN-EN 14846 - Elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten
 • ETAG 018-4 - Fire protective products
 • ETAG 026-2 - Fire stopping and sealing products - Penetration seals
 • ETAG 026-3 - Fire stopping and sealing products - Joint and gap seals

Het verkrijgen van een ETA is een procedure die loopt via EOTA. Zo geeft SKG-IKOB onder andere ETA’s af op de volgende productgebieden en producten:

 • Productgebied 2
  Doors, windows, shutters, gates and related building hardware
  - EAD 02-0011-00-0405 - Roof, floor, wall and ceiling hatches (dak- , vloer-, wand- en plafondluiken)

 • Productgebied 3
  Membranes, including liquid applied and kits

 • Productgebied 4
  Thermal insulation products; composite insulating kits/systems
  - ETAG 004 - External thermal insulation composite systems with rendering (samengestelde thermische isolatiesystemen met bepleistering)
  - CUAP 04.04/26 - External thermal insulation composite systems (samengestelde thermische isolatiesystemen)

 • Productgebied 9
  Curtain walling/cladding/structural sealant glazing - ETAG 002 - Structural Sealant Glazing Systems (constructief verlijmde beglazingssystemen)
  - CUAP 04.04/23 – Balcony glazing system without vertical frames (balkonbeglazingssystemen met verticale frames)

 • Productgebied 10
  Fixed fire fighting equipment (fire alarm/detection, fixed firefighting, fire and smoke control and explosion suppression product.)

 • Productgebied 20
  Structural metallic products and ancillaries

 • Productgebied 21
  Internal & external wall and ceiling finishes; internal partition kits
  - ETAG 003 - Internal partition kits (kits voor interne scheidingswanden)

 • Productgebied 22
  Roof coverings, roof lights, roof windows, and ancillary products; roof kits

 • Productgebied 30
  Flat glass, profiled glass and glass block products

 • Productgebied 34
  Building kits, units, pre-fabricated elements
  - ETAG 009 - Non load-bearing kits based on hollow blocks (bouwsystemen voor niet dragende toepassingen gebaseerd op holle blokken)

 • Productgebied 35
  Fire stopping, fire sealing and fire protective products, fire retardant products
  - ETAG 018-4 - Fire protective products (brand beschermende producten)
  - ETAG 026-2 - Fire stopping and fire sealing products part 2: penetration seals (brandvertragende en brandwerende afdichtingsproducten)
  - ETAG 026-3 - Fire stopping and fire sealing products part 3: joint and gap seals (brandvertragende en brandwerende afdichtingsproducten)

CE-Certificaten via SKG-IKOB
Staan de productie en het kwaliteitssysteem van uw bedrijf onder toezicht van SKG-IKOB? Dan kunt u tevens beschikken over een Certificate of constancy of performance (AVCP niveau 1) of een Certificate of conformity (AVCP niveau 2+). Als Notified Body kan SKG-IKOB met een dergelijk CE-Certificaat officieel verklaren dat uw bedrijf en uw product aan alle eisen voldoen die in het kader van CE-markering gesteld worden.

Heeft u interesse in het verkrijgen van een ETA op één van bovenstaande productgebieden, neemt u dan contact op met Matthijs Daatselaar. Bij vragen over CE-certificaten, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

SKG-IKOB CERTIFICATIE

T 088-2440100
info@skgikob.nl

Bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn


Partners