Nummer SKGIKOB.012137.02.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Kolf & Molijn BV
Assemblageweg 4
8304 BB Emmeloord
Tel: +31 (0)527 615 551 | Website: www.kolf-molijn.nl
Afgiftedatum 14-03-2023
Vervaldatum 15-02-2028
Klasse 2 (RC2)
Materiaal aluminium
Uitvoering(en) schuiframen en -deuren
bxh Voor de afmetingen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest.
Systeemnaam Eland Brandt R1, R2, R3V (ramen) en D1, D2, D3V (deuren)
Hang en sluitwerk Divers gecertificeerd hang- en sluitwerk en/of eigen fabrikaat