Nummer SKG.0822.0340.12.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
FAAC Automatische Deuren B.V.
Zonnebaan 19
3542 EA Utrecht
Tel: +31 (0)888 880 000 | Website: www.recordbv.nl
Afgiftedatum 31-01-2023
Vervaldatum 28-04-2026
Klasse 2 (RC2)
Materiaal aluminium
Uitvoering(en) 1-, 2- en 4-vlaks Record STA-20 Safecord automatische schuifdeuren
bxh Voor afmetingen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest
Systeemnaam Record 32 mm
Hang en sluitwerk elektromechanisch Record 16 MPV