Nummer SKG.1471.8100.06.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Tel: +46 (0)10 47 47 000 | Website: www.assaabloyentrance.com
Afgiftedatum 09-12-2021
Vervaldatum 11-02-2025
Klasse 2 (RC2)
Materiaal staal
Uitvoering(en) industriële deuren
bxh Bmax = 4000 / 8000 mm H = onbeperkt
Systeemnaam OSP42A/TX42
Hang en sluitwerk handbediend / motorbediend