Nummer SKGIKOB.011799.03.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Metaglas Operations BV
Het Eek 5
4004 LM Tiel
Tel: +31 (0)344 750 400 | Website: www.metaglas.nl
Afgiftedatum 21-09-2021
Vervaldatum 27-03-2025
Klasse 2 (RC2)
Materiaal aluminium
Uitvoering(en) enkele en dubbele deuren
bxh Voor afmetingen, raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest
Systeemnaam Methermo XUD, MUD, XID, MID, XUS, MUS, XIS en MIS
Hang en sluitwerk KFV SKG*** mpslot / Metaglas RVS scharnieren