Nummer SKGIKOB.012309.01.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Jansen AG
Industriestrasse 34
CH-9463 Oberriet
Tel: +41 (0)71 763 91 11 | Website: www.jansen.com
Afgiftedatum 24-06-2021
Vervaldatum 24-06-2026
Klasse 3 (RC3)
Materiaal staal
Uitvoering(en) enkele deuren en stolpdeuren (bu)
bxh Voor afmetingen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO-attest
Systeemnaam Janisol WK3 Jansen
Hang en sluitwerk KFV / Jansen