Nummer SKGIKOB.010110.03.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Luxlight BV
Leemskuilen 34
5563 CL Westerhoven
Tel: +31 (0)402 070 124 | Website: www.luxlight.nl
Afgiftedatum 07-06-2021
Vervaldatum 07-06-2026
Klasse 2 (RC2)
Materiaal aluminium en staal
bxh Voor afmetingen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest
Producttype lichtstraten
Systeemnaam ZD, ZDP, LDM, LDV en LDP
Hang en sluitwerk K40 kettingmotor en schüco scharnieren