Nummer SKG.0758.0590.05.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Peter van Kempen GmbH Co KG
Rosental 33-43
D-41334 Nettetal
Tel: +49 (0) 2153 915 40 | Website: www.pvk.de
Afgiftedatum 22-01-2021
Vervaldatum 22-01-2026
Klasse 2 (RC2)
Materiaal kunststof
Uitvoering(en) vastraam
draairaam (bu)
uitzetraam (bu)
draaivalraam
stolpraam (bi)
stolpraam (bu)
draaideur (bu)
draaideur (bi)
stolpdeur (bu)
schuifpui (psk)

bxh Vastraam >250x150 mm. Voor de overige elementen raadpleeg het SKG-KOMO attest en/of de vleugelmaatmatrix m.b.t. gecertificeerd hang- en sluitwerk.
Systeemnaam K Vision: Trend, Classic en Step
Hang- en sluitwerk Afhankelijk van de uitvoering, raadpleeg het SKG-KOMO attest.