Nummer SKGIKOB.011519.03.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Europrovyl BV
Vestaweg 1
8938 AV Leeuwarden
Tel: +31 (0)582 059 999 | Website: www.europrovyl.nl
Afgiftedatum 22-01-2021
Vervaldatum 22-01-2026
Klasse 2 (RC2)
Materiaal kunststof
Uitvoering(en) vastraam
draairaam (bu)
uitzetraam (bu)
draaivalraam
stolpraam (bi)
stolpraam (bu)
draaideur (bu)
draaideur (bi)
stolpdeur (bu)
schuifpui (psk)
bxh Vastraam >250x150 mm. Voor de overige elementen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest en/of de vleugelmaatmatrix m.b.t. gecertificeerd hang- en sluitwerk.
Systeemnaam Profine K-VISION 76/120mm (incl.CLK)
Hang- en sluitwerk Afhankelijk van de uitvoering, raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest.