Nummer SKG.0060.0293.06.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Aliplast Belgium NV/SA
Waaslandlaan 15
B-9160 Lokeren
Tel: +32 - 9340 5555 | Website: www.aliplast.com
Afgiftedatum 07-07-2020
Vervaldatum 07-07-2025
Klasse 2 (RC2)
Materiaal aluminium
Uitvoering(en) vastraam
draai(val)raam
stolpraam (bi)
deur (bu)
deur (bi)
stolpdeur (bu)
stolpdeur (bi)

bxh Voor afmetingen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest
Systeemnaam Visoline (VL), Futural (FT), Eco Futural (EF), Luxus (LX), Star 75 (RS), Star75 Max Light, Star 90 (GT), IND en ST 1000
Hang en sluitwerk SKG gecertificeerd H&S