Nummer SKG.0234.0331.08.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Daloc AB
Nolgårdsgatan 15
SE-54521 Töreboda
Tel: +46 (0) 506 190 00 | Website: www.daloc.com
Afgiftedatum 10-07-2020
Vervaldatum 10-07-2025
Klasse 3 (RC3)
Materiaal staal
Uitvoering(en) (veiligheids)deuren (bi-bu)
bxh Voor de afmetingen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO attest.
Systeemnaam S43 en Y43 (binnen- en buitendraaiend) en S23 (binnendraaiend)
Hang en sluitwerk meerpuntsslot Assa; Fuhr Multisafe/ Assa paumelles