Nummer SKGIKOB.011346.02.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Loading Systems Nederland BV
Loodsweg 1
8243 PH Lelystad
Tel: +31 (0)320 225 225 | Website: www.loading-systems.nl
Afgiftedatum 20-04-2020
Vervaldatum 18-02-2024
Klasse 2 (RC2)
Materiaal staal
Uitvoering(en) sectionaal(garage)deuren
bxh 3500x2890 mm
Systeemnaam PowerDoor 601 wk2
Hang en sluitwerk Schuifgrendels en scharnieren van eigen fabrikaat