Nummer SKGIKOB.011657.01.NL Download kwaliteitsverklaring
Bedrijf
Kingspan Light + Air Production NL BV
Linie 48
5405 AN Uden
Tel: +31 (0)413 338 360 | Website: www.kingspanlightandair.nl
Afgiftedatum 12-12-2019
Vervaldatum 12-12-2024
Klasse 3 (RC3)
Materiaal aluminium
bxh Voor afmetingen raadpleeg het SKG-IKOB KOMO-attest
Producttype daklichten
Systeemnaam BA 4S
Hang en sluitwerk n.v.t.