Persbericht: Jaarlijkse pitch voor een financiële bijdrage vanuit stichting IKOB

Het IKOB-Stimuleringsfonds kan jaarlijks een veelbelovend project in de bouwnijverheid en gebouwde omgeving financieel ondersteunen. In aanmerking komen initiatieven en belanghebbende op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, energieprestaties, recycling en (technische)innovaties. Dit kan in de vorm van een onderzoeks- of uitvoeringsproject. Bij voorkeur gaat het om projecten die ook leiden tot kennisproducten zoals nieuwe (normatieve) richtlijnen, een opleidingsprogramma of breed inzetbare applicaties.

Wim Reedijk, voorzitter: ‘’Stichting IKOB gaat nu het vermogen en de inkomsten ook op andere manieren inzetten om de vooruitgang in de branche te bevorderen. Hiervoor hebben we het IKOB-Stimuleringsfonds in het leven geroepen. Elk jaar ondersteunen we een project dat een bijdrage levert aan de kwaliteit, duurzaamheid of veiligheid in het werkveld. Hiermee dagen wij iedereen uit een steentje bij te dragen aan kennisontwikkeling en innovatie.”

Inschrijven pitch

Inschrijven kan jaarlijks van 1 september tot 1 december via het pitch-formulier op IKOB-Stimuleringsfonds. De aanvraag kan worden gedaan door de rechtspersoon of natuurlijke persoon. De financiële bijdrage is éénmalig en bedraagt maximaal 50.000 euro.

Over stichting IKOB en SKG-IKOB

Stichting IKOB is gericht op het verbeteren van kwaliteit en innovatie in de bouw en de gebouwde omgeving. Dit wordt onder andere gedaan door het medeaandeelhouderschap in SKG-IKOB. Zij zijn dé Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector.